Mẫu 05 cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ đại lý thuế

haivtca Tác giả haivtca 03/09/2015 2 phút đọc
Đại lý thuếCông Minhxin chia sẻ Mẫu 05 cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ đại lý thuế ban hành theo Thông tư 117 năm 2012 của Bộ Tài Chính.
Mẫu 05 cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ đại lý thuế
Mẫu 05 cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ đại lý thuế
Các bạn có thể tải về Mẫu 05tại đây Mời các bạn xem tiếp một số bài viết liên quan: Từ khóa: Mẫu 05, Mẫu 05 cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế
haivtca
Tác giả haivtcaAdmin
Bài viết trước Mẫu số 04 về danh sách nhân viên đại lý thuế giảm

Mẫu số 04 về danh sách nhân viên đại lý thuế giảm

Bài viết tiếp theo

Mẫu 06a đơn đăng ký cấp chứng chỉ hành nghề đại lý thuế

Mẫu 06a đơn đăng ký cấp chứng chỉ hành nghề đại lý thuế
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo