Home » Bài đăng » Mẫu số 01 về việc đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ đại lý thuế

Mẫu số 01 về việc đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ đại lý thuế

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Mẫu số 01 về việc đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ đại lý thuế ban hành theo Thông tư 117 năm 2012 của Bộ Tài Chính.

Mẫu số 01 về việc đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ đại lý thuế
Mẫu số 01 về việc đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ đại lý thuế

Căn cứ Khoản….. Điều……..Thông tư số …../TT-BTC ngày ………….. của Bộ Tài chính hướng dẫn hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế, Đại lý thuế……, mã số thuế…………..: tự xét thấy đã đáp ứng đủ các điều kiện hoạt động đại lý thuế.

Đề nghị Cục Thuế xác nhận Đại lý thuế…… đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế theo quy định.

Hồ sơ gửi kèm:

  • Bản chụp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có ghi ngành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế và giấy chứng nhận đăng ký thuế có xác nhận của đại lý thuế.
  • Bản chụp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế của các nhân viên đại lý thuế (liệt kê danh sách kèm theo) có xác nhận của đại lý thuế.
  • Mẫu chữ ký của người có thẩm quyền của đại lý thuế được ký tên trên hồ sơ đăng ký thuế, khai thuế, nộp thuế, quyết toán thuế, khiếu nại về thuế, hồ sơ đề nghị miễn thuế, giảm thuế, hoàn thuế, các hồ sơ khác có liên quan theo quy định tại Luật Quản lý thuế và các quy định của pháp luật có liên quan../.

Các bạn có thể tải về Mẫu số 01 tại đây

Mời các bạn xem tiếp một số bài viết liên quan:

Từ khóa: Mẫu số 01, Mẫu số 01 về việc đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế

Tiếp theo

Tuyển dụng – Nhân viên phòng Dịch vụ Kế toán – VP The Light – Lần 02

Đại lý thuế Công Minh do nhu cầu mở Văn Phòng mới Tuyển dụng ĐỢT 2 …