Mẫu số 01 về việc đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ đại lý thuế

haivtca Tác giả haivtca 03/09/2015 4 phút đọc
Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Mẫu số 01 về việc đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ đại lý thuế ban hành theo Thông tư 117 năm 2012 của Bộ Tài Chính.
Mẫu số 01 về việc đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ đại lý thuế
Mẫu số 01 về việc đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ đại lý thuế
Căn cứ Khoản….. Điều……..Thông tư số …../TT-BTC ngày ………….. của Bộ Tài chính hướng dẫn hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế, Đại lý thuế……, mã số thuế..............: tự xét thấy đã đáp ứng đủ các điều kiện hoạt động đại lý thuế. Đề nghị Cục Thuế xác nhận Đại lý thuế…… đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế theo quy định. Hồ sơ gửi kèm:
  • Bản chụp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có ghi ngành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế và giấy chứng nhận đăng ký thuế có xác nhận của đại lý thuế.
  • Bản chụp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế của các nhân viên đại lý thuế (liệt kê danh sách kèm theo) có xác nhận của đại lý thuế.
  • Mẫu chữ ký của người có thẩm quyền của đại lý thuế được ký tên trên hồ sơ đăng ký thuế, khai thuế, nộp thuế, quyết toán thuế, khiếu nại về thuế, hồ sơ đề nghị miễn thuế, giảm thuế, hoàn thuế, các hồ sơ khác có liên quan theo quy định tại Luật Quản lý thuế và các quy định của pháp luật có liên quan../.
Các bạn có thể tải về Mẫu số 01 tại đây Mời các bạn xem tiếp một số bài viết liên quan:

Từ khóa: Mẫu số 01, Mẫu số 01 về việc đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế

haivtca
Tác giả haivtca Admin
Bài viết trước Hiệu lực và trách nhiệm thi hành của tổ chức thực hiện

Hiệu lực và trách nhiệm thi hành của tổ chức thực hiện

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo