Hiệu lực và trách nhiệm thi hành của tổ chức thực hiện

haivtca Tác giả haivtca 03/09/2015 4 phút đọc

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ một số nội dung về Hiệu lực và trách nhiệm thi hành của tổ chức thực hiện ban hành theo Thông tư 117 năm 2012 của Bộ Tài Chính. Theo đó có một số nội dung chính sau:

Hiệu lực và trách nhiệm thi hành của tổ chức thực hiện
Hiệu lực và trách nhiệm thi hành của tổ chức thực hiện

Hiệu lực và trách nhiệm thi hành của tổ chức thực hiện

Hiệu lực thi hành

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2012 và thay thế Thông tư số 28/2008/TT-BTC ngày 03/4/2008 của Bộ Tài chính.

Trách nhiệm thi hành

1. Cơ quan thuế các cấp có trách nhiệm phổ biến, hướng dẫn nội dung Thông tư này tới người nộp thuế và đại lý thuế trên địa bàn.

2. Tổ chức, cá nhân, người nộp thuế thuộc đối tượng điều chỉnh của Thông tư này thực hiện đầy đủ các hướng dẫn tại Thông tư này.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các tổ chức, cá nhân phản ánh về Bộ Tài chính để được hướng dẫn giải quyết kịp thời ./.

Mời các bạn xem tiếp một số bài viết liên quan:

Từ khóa: Hiệu lực thi hành của tổ chức thực hiện, Trách nhiệm thi hành của tổ chức thực hiện,

haivtca
Tác giả haivtca Admin
Bài viết trước Cách xử lý nộp thừa thuế tndn tạm tính của doanh nghiệp

Cách xử lý nộp thừa thuế tndn tạm tính của doanh nghiệp

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo