Hướng dẫn lập mẫu TK3-TS theo Quyết định 959/QĐ-BHXH

haivtca Tác giả haivtca 09/09/2015 7 phút đọc

Hướng dẫn lập mẫu TK3-TS theo Quyết định 959/QĐ-BHXH. Khi doanh nghiệp có những thay đổi về thông tin tham gia bảo hiểm xã hội thì doanh nghiệp phải lập Mẫu TK3-TS Tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin đơn vị tham gia BHXH, BHYT. Vậy cách lập mẫu TK3-TS như thế nào, Đại lý thuế Công Minh xin hướng dẫn các bạn.

mau-tk3-ts-to-khai-cung-cap-va-thay-doi-thong-tin-don-vi-tham-gia-bhxh-bhyt

  • Mục đích lập: Kê khai các thông tin của đơn vị khi đăng ký tham gia BHXH, BHYT, BHTN và khi đơn vị có yêu cầu thay đổi thông tin.
  • Trách nhiệm lập: Đơn vị tham gia BHXH, BHYT.
  • Thời gian lập:

+ Đơn vị BHXH, BHYT tham gia lần đầu,

+ Đơn vị di chuyển từ địa bàn tỉnh, thành phố khác đến;

+ Khi có thay đổi thông tin của đơn vị.

  • Phương pháp lập:

Số định danh: ghi số định danh được cơ quan BHXH cấp, nếu chưa có thì để trống (trong trường hợp tham gia bảo hiểm xã hội lần đầu)

Chỉ tiêu [1] . Tên đơn vị: Ghi đầy đủ tên đơn vị tham gia bảo hiểm.

Chỉ tiêu [2] . Tên đơn vị bằng tiếng Anh (nếu có): ghi đầy đủ tên đơn vị bằng tiếng Anh.

Chỉ tiêu [3] . Mã số thuế: ghi mã số thuế của đơn vị tham gia bảo hiểm.

Chỉ tiêu [4] . Địa chỉ trụ sở: ghi đầy đủ địa chỉ nơi đơn vị đóng trụ sở: số nhà, đường phố, thôn xóm; xã, phường, thị trấn; quận, huyện thị xã, thành phố thuộc tỉnh; tỉnh, thành phố (theo quyết định thành lập, giấy phép kinh doanh).

Chỉ tiêu [5] . Loại hình đơn vị: Gồm các loại hình đơn vị:

+ Cơ quan hành chính, Đảng, đoàn;

+ Sự'nghiệp công lập;

+ Sự nghiệp ngoài công lập;

+ Doanh nghiệp nhà nước; doanh nghiệp ngoài nhà nước;

+ Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài;

+ Hợp tác xã; Tổ hợp tác;

+ Hộ kinh doanh cá thể; cá nhân có sử dụng lao động;

+ Văn phòng đại diện, tổ chức quốc tế.

Chỉ tiêu [6] . Số điện thoại: ghi số điện thoại của đơn vị tham gia bảo hiểm.

Chỉ tiêu [7] . Địa chỉ email: ghi địa chỉ email của đơn vị tham gia bảo hiểm.

Chỉ tiêu [8] . Số Quyết định thành lập/Giấy phép đăng ký kinh doanh:

Chỉ tiêu [8.1] .Ghi số Quyết định thành lập/Giấy phép đăng ký kinh doanh của đơn vị.

Chỉ tiêu [8.2] . Ghi cơ quan cấp Quyết định thành lập/Giấy phép đăng ký kinh doanh cho đơn vị.

Chỉ tiêu [9] . Thông tin về người đại diện theo pháp luật của đơn vị:

Chỉ tiêu [9.1] . Họ và tên: ghi rõ họ và tên của người đại diện theo pháp luật của đơn vị.

Chỉ tiêu [9.2] . Ngày tháng năm sinh: ghi rõ ngày tháng năm sinh của người đại diện theo pháp luật của đơn vị.

Chỉ tiêu [9.3] . Giới tính: ghi giới tính của người đại diện theo pháp luật của đơn vị (nếu là nam thì ghi từ “nam” hoặc nếu là nữ thì ghi từ “nữ”).

Chỉ tiêu [9.4] . Quốc tịch: ghi Quốc tịch của người đại diện theo pháp luật của đơn vị.

Chỉ tiêu [9.5] . Số CMT/hộ chiếu: ghi số Chứng minh thư hoặc số hộ chiếu hoặc số thẻ căn cước của người đại diện theo pháp luật của đơn vị.

Chỉ tiêu [10] . Phương thức đóng khác (chỉ áp dụng đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể, tổ hợp tác hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp trả lương theo sản phẩm, theo khoán): nếu chọn phương thức đóng hằng quý thì đánh dấu X với ô [10.1]; nếu chọn phương thức đóng 6 tháng một lần thì đánh dấư X với ô [10.2].

Chỉ tiêu [11] . Nội dung thay đổi, yêu cầu: ghi nội dung yêu cầu thay đổi như: tên đơn vị, người đại diện pháp luật....

Chỉ tiêu [12] . Tài liệu kèm theo: kê chi tiết, số lượng các loại giấy tờ gửi kèm.

Lưu ý:

- Khi thay đổi thông tin đơn vị tham gia BHXH, BHYT, BHTN thì đơn vị tham gia bảo hiểm chỉ cần ghi số định danh và chỉ tiêu [01], [11], [12];

- Đơn vị chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc lập hồ sơ; lưu trữ hồ sơ tham gia BHXH, BHYT, BHTN.

  • Sau khi hoàn tất việc kê khai, thủ trưởng đơn vị ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu.

Từ khóa: Cách làm mẫu TK3-TS, hướng dẫn lập mẫu TK3-TS

haivtca
Tác giả haivtca Admin
Bài viết trước Trách nhiệm và mức đóng BHXH theo quyết đinh 959

Trách nhiệm và mức đóng BHXH theo quyết đinh 959

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo