Home » Bài đăng » Mẫu D05-TS Danh sách người tham gia BHXH tự nguyện

Mẫu D05-TS Danh sách người tham gia BHXH tự nguyện

Mẫu D05-TS Danh sách người tham gia BHXH tự nguyện. Các cá nhân khi tự nguyện đăng ký tham gia bảo hiểm xã hội thì cơ quan bảo hiểm phải tập hợp những người tự nguyện tham gia để theo dõi những cá nhân đó. Cơ quan bảo hiểm dùng mẫu D05-TS Danh sách người tham gia BHXH tự nguyện khi có phát sinh người tham gia bảo hiểm tự nguyện, những người đóng tiếp, những người đóng lại, điều chỉnh mức đóng bảo hiểm tự nguyện.

Cơ quan bảo hiểm căn cứ vào mẫu TK1-TS do người tham gia bảo hiểm lập để tổng hợp danh sách những thay đổi của người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyên. Mẫu D05-TS Danh sách người tham gia BHXH tự nguyện phải được lập hàng tháng khi có phát sinh những thay đổi về mức đóng, tăng giảm người đóng bảo hiểm.

Sau đây Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ với các bạn mẫu D05-TS Danh sách người tham gia BHXH tự nguyện ban hành theo Quyết định 959/QĐ-BHXH.

mau-d05-ts-danh-sach-nguoi-tham-gia-bhxh-tu-nguyen
Mẫu D05-TS Danh sách người tham gia BHXH tự nguyện

Tải mẫu D05-TS Danh sách người tham gia BHXH tự nguyện tại đây.

Tiếp theo

Những Nguyên tắc khi Quyết toán thuế không thể bỏ qua

Hàng năm, Sau phần lớn thời gian thực hiện làm báo cáo quyết toán thuế …