Home » Bài đăng » Mẫu TK1-TS Tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin người tham gia BHXH, BHYT

Mẫu TK1-TS Tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin người tham gia BHXH, BHYT

Mẫu TK1-TS Tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin người tham gia BHXH, BHYT. Từ ngày 01/12/2015 Cá nhân khi kê khai các thông tin liên quan đến nhân thân, phương thức đóng, nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu khi tham gia BHXH, BHYT, BHTN và khi có yêu cầu thay đổi thông tin tham gia BHXH, BHYT như: nhân thân, chức danh nghề, phương thức đóng, nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu thì sử dụng biểu mẫu TK1-TS Tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin người tham gia BHXH, BHYT ban hành theo Quyết định 959/QĐ-BHXH thay thế mẫu A01-TS ban hành theo Quyết định 1111/QĐ-BHXH.

Mẫu TK1-TS Tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin người tham gia BHXH, BHYT dùng cho người tham gia BHXH, BHYT là những lao động trong doanh nghiệp. Các cá nhân sẽ lập mẫu biểu này trong những trường hợp sau:

  • Đối với người lao động cùng tham gia BHXH, BHYT; người chỉ tham gia BHXH bắt buộc; người tham gia BHXH tự nguyện: Khi tham gia lần đầu hoặc khi thay đổi thông tin.
  • Đối với người chỉ tham gia BHYT: Khi thay đổi thông tin.

Sau đây Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ với các bạn Mẫu TK1-TS Tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin người tham gia BHXH, BHYT.

mau-tk1-ts-to-khai-cung-cap-va-thay-doi-thong-tin-nguoi-tham-gia-bhxh-bhyt

Tải Mẫu TK1-TS Tờ khai cung cấp và thay đồi thông tin người tham gia BHXH, BHYT tại đây

 

Tiếp theo

TUYỂN DỤNG – Nhân viên Đại lý thuế – [The Light – Tố Hữu] – 2020

Đại lý thuế Công Minh tuyển dụng năm 2020  – Chuyên viên Phòng Dịch vụ …

0989.258.233