Mẫu C12-TS Thông báo kết quả đóng BHXH, BHYT, BHTN

haivtca Tác giả haivtca 09/09/2015 2 phút đọc

Mẫu C12-TS Thông báo kết quả đóng BHXH, BHYT, BHTN. Doanh nghiệp khi đăng ký đóng bảo hiểm cho người lao động thì hàng tháng cơ quan bảo hiểm có thông báo chi tiết kết quả đóng bảo hiểm tới doanh nghiệp. Doanh nghiệp căn cứ vào tờ thông báo bảo hiểm cơ quan bảo hiểm gửi cho để đối chiếu số bảo hiểm phải nộp, số phát sinh tăng trong kỳ, số tiền bảo hiểm đã đóng trong kỳ, số tiền bảo hiểm còn nợ cơ quan bảo hiểm.

Căn cứ để cơ quan bảo hiểm lập Mẫu C12-TS Thông báo kết quả đóng BHXH, BHYT, BHTN là Mẫu D02-TS, D02a-TS, Mẫu C12-TS tháng trước liền kề, dữ liệu trong phần mềm quản lý thu và các chứng từ nộp tiền trong tháng của đơn vị. Tờ Thông báo kết quả đóng BHXH, BHYT, BHTN được cơ quan bảo hiểm lập hàng tháng để thông báo chi tiết kết quả thực hiện đóng BHXH, BHYT, BHTN đối với các đơn vị tham gia BHXH, BHYT, BHTN.

c

mau-c12-ts-thong-bao-ket-qua-dong-bhxh-bhyt-bhtn

haivtca
Tác giả haivtca Admin
Bài viết trước Mẫu C05-TS Biên bản đối chiếu thu, nộp BHXH, BHYT, BHTN

Mẫu C05-TS Biên bản đối chiếu thu, nộp BHXH, BHYT, BHTN

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo