Home » Bài đăng » Mẫu 06a đơn đăng ký cấp chứng chỉ hành nghề đại lý thuế

Mẫu 06a đơn đăng ký cấp chứng chỉ hành nghề đại lý thuế

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Mẫu 06a đơn đăng ký cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ đại lý thuế ban hành theo Thông tư 117 năm 2012 của Bộ Tài Chính.

Mẫu 06a đơn đăng ký cấp chứng chỉ hành nghề đại lý thuế
Mẫu 06a đơn đăng ký cấp chứng chỉ hành nghề đại lý thuế

Các bạn có thể tải về Mẫu 06a tại đây

Mời các bạn xem tiếp một số bài viết liên quan:

Từ khóa: Mẫu 06a, Mẫu 06a đơn đăng ký cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế

Tiếp theo

Tuyển dụng – Nhân viên phòng Dịch vụ Kế toán – VP The Light – Lần 02

Đại lý thuế Công Minh do nhu cầu mở Văn Phòng mới Tuyển dụng ĐỢT 2 …