Mẫu 01/TMĐN Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC

haivtca Tác giả haivtca 06/11/2013 3 phút đọc
Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Mẫu 01/TMĐN Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06 tháng 11 năm 2013 của Bộ Tài Chính Mẫu 01/TMĐN Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC[04] Tên người nộp thuế: ................................................ [05] Mã số thuế ................................................ [06] Địa chỉ: ................................................ [07] Điện thoại: ................................................[08] Fax:................................................ [09] Email: ................................ [10] Đại lý thuế (nếu có) : ................................................ [11] Mã số thuế: ................................................ [12] Địa chỉ: ................................................ [13] Quận/huyện: ................................................[14] Tỉnh/Thành phố: ................................................ [15] Điện thoại: [16................................................] Fax: ................................................[17] Email: . [18] Hợp đồng đại lý thuế, số:. ngày ................................................. 1. Văn bản của cấp có thẩm quyền về việc cho thuê đất, thuê mặt nước (hoặc chuyển từ giao đất sang cho thuê đất, gia hạn cho thuê đất, thuê mặt nước...): 1.1. Quyết định số ............ ngày ..... tháng .... năm .... của ........ 1.2. Hợp đồng thuê đất, thuê mặt nước số: …….. ngày ........ tháng ...... năm ...... 2. Đặc điểm đất/mặt nước thuê:................................................ 2.1. Địa chỉ thửa đất/mặt nước thuê:................................................ 2.2.Vị trí thửa đất/mặt nước ................................................ 2.3. Mục đích sử dụng:................................................ 2.4. Diện tích:................................................ 2.5. Thời điểm được thuê đất ( theo ngày ghi trên quyết định cho thuê đất, thuê mặt nước của cơ quan nhà nước có thẩm quyền):………………. Ngày được bàn giao sử dụng: ……….. (áp dụng trong trường hợp ngày ghi trên quyết định cho thuê đất, mặt nước khác với ngày được bàn giao sử dụng) ..... Mời các bạn xem tiếp: Mẫu 01/TMĐN Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC tại đây Từ khóa: Mẫu số 01/TMĐN, Mẫu số 01/TMĐN theo thông tư
haivtca
Tác giả haivtca Admin
Bài viết trước Mẫu 02/TSDĐ Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC

Mẫu 02/TSDĐ Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo