Mẫu 02/TMĐN Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC

haivtca Tác giả haivtca 06/11/2013 2 phút đọc
Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Mẫu 02/TMĐN Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06 tháng 11 năm 2013 của Bộ Tài Chính Mẫu 02/TMĐN Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC I- PHẦN XÁC ĐỊNH CỦA CƠ QUAN THUẾ: Căn cứ Phiếu chuyển thông tin địa chính để xác định nghĩa vụ tài chính số .............................../VPĐK ngày ......... tháng ........ năm 20....... của Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất ..............................................., hoặc căn cứ hồ sơ khai tiền thuê đất, thuê mặt nước của người nộp thuế, cơ quan Thuế thông báo nộp tiền thuê đất, thuê mặt nước như sau: 1. Tên người nộp thuế:
  • Địa chỉ gửi thông báo nộp tiền:
  • Mã số thuế (nếu có): Số điện thoại:
  • Ngành nghề kinh doanh:
2. Đại lý thuế (nếu có):
  • Mã số thuế:
  • Địa chỉ:
3. Thửa đất số: Thuộc tờ bản đồ số: 4. Loại đường/khu vực: 5. Vị trí (1, 2, 3, 4...): ....... Mời các bạn xem tiếp: Mẫu 02/TMĐN Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC tại đây Từ khóa: Mẫu số 02/TMĐN, Mẫu số 02/TMĐN theo thông tư
haivtca
Tác giả haivtca Admin
Bài viết trước Mẫu 01/TMĐN Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC

Mẫu 01/TMĐN Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo