Mẫu 02/TSDĐ Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC

haivtca Tác giả haivtca 06/11/2013 4 phút đọc

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Mẫu 02/TSDĐ Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06 tháng 11 năm 2013 của Bộ Tài Chính

Mẫu 02/TSDĐ Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTCI- PHẦN XÁC ĐỊNH CỦA CƠ QUAN THUẾ: Căn cứ Phiếu chuyển thông tin địa chính để xác định nghĩa vụ tài chính số .............../VPĐK ngày........tháng...... năm 201........ của Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất....................................., hoặc căn cứ hồ sơ của người nộp thuế, cơ quan Thuế thông báo nộp tiền sử dụng đất (SDĐ) như sau:

1. Tên người sử dụng đất: - Mã số thuế (nếu có) - Địa chỉ gửi thông báo nộp tiền SDĐ: - Điện thoại: Email:

2. Đại lý thuế (nếu có): - Mã số thuế: - Địa chỉ:

3. Thửa đất số: Thuộc tờ bản đồ số:

4. Loại đường/khu vực:

5. Vị trí thửa đất (1, 2, 3, 4...):

6. Loại đất thu tiền sử dụng đất:

7. Diện tích tính tiền sử dụng đất (m2):

 • 7.1. Đất ở:
  • Trong hạn mức giao đất ở: Trong đó: Diện tích trong hạn mức giao đất ở lựa chọn tính giá Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quy định (nếu có):
  • Ngoài hạn mức giao đất ở:
 • 7.2. Đất sản xuất kinh doanh:
 • 7.3. Đất sử dụng vào mục đích khác:

8. Giá đất tính tiền sử dụng đất (đồng/m2):

 • 8.1. Giá quy định (hoặc đấu giá):
 • 8.2. Giá loại đất đang sử dụng (đất nông nghiệp, phi nông nghiệp):

9. Nguồn gốc đất sử dụng (Nhà nước giao đất, chuyển mục đích SDĐ...):

10. Người sử dụng đất nộp tiền sử dụng đất theo mức:

 • 10.1. Chênh lệch giữa giá 2 loại đất:
 • 10.2. 50% chênh lệch giữa giá 2 loại đất:
 • 10.3. 50% giá đất do UBND cấp tỉnh quy định:
 • 10.4. 50% tiền sử dụng đất:
 • 10.5. 100% tiền sử dụng đất:
 • 10.6. Trường hợp khác:

...

Mời các bạn xem tiếp: Mẫu 02/TSDĐ Ban hành theo Thông tư 156/ 2013/TT-BTC tại đây

Từ khóa: Mẫu số 02/TSDĐ, Mẫu số 02/TSDĐ theo thông tư

haivtca
Tác giả haivtca Admin
Bài viết trước Mẫu 01/TSDĐ Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC

Mẫu 01/TSDĐ Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo