Mẫu 01/BVMT Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC

haivtca Tác giả haivtca 06/11/2013 2 phút đọc
Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Mẫu 01/BVMT Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06 tháng 11 năm 2013 của Bộ Tài Chính Mẫu 01/BVMT Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC[04] Người nộp thuế :..................................................................................... [05] Mã số thuế: ............................................................................................. [06] Địa chỉ: ................................................................................................... [07] Quận/huyện: ................... [08] Tỉnh/Thành phố: ..................................... [09] Điện thoại: ..................... [10] Fax: .................. [11] Email: .................. [12] Số tài khoản: ........................... [13] tại Ngân hàng / KBNN:.......................... [14] Nghề nghiệp/ lĩnh vực hoạt động, kinh doanh chính :............................................. [15] Văn bản uỷ quyền: ............................................................................................. [16] Đại lý thuế (nếu có) :..................................................................................... [17] Mã số thuế: ............................................................................................. [18] Địa chỉ: ................................................................................................... [19] Quận/huyện: ................... [20] Tỉnh/Thành phố: ..................................... [21] Điện thoại: ..................... [22] Fax: .................. [23] Email: .................. [24] Hợp đồng đại lý thuế số :...........................................................ngày ...................... ...... Mời các bạn xem tiếp: Mẫu 01/BVMT Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC tại đây Từ khóa: Mẫu số 01/BVMT, Mẫu số 01/BVMT theo thông tư
haivtca
Tác giả haivtca Admin
Bài viết trước Mẫu 02/TMĐN Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC

Mẫu 02/TMĐN Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC

Bài viết tiếp theo

CHÍNH THỨC GIA HẠN NỘP TỜ KHAI, BCTC, TỜ QUYẾT TOÁN THUẾ - 03 NGÀY

CHÍNH THỨC GIA HẠN NỘP TỜ KHAI, BCTC, TỜ QUYẾT TOÁN THUẾ - 03 NGÀY
Viết bình luận
Thêm bình luận

Bài viết liên quan

Thông báo