Mẫu 01/BVMT Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC

haivtca Tác giả haivtca 06/11/2013 2 phút đọc
Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Mẫu 01/BVMT Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06 tháng 11 năm 2013 của Bộ Tài Chính Mẫu 01/BVMT Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC[04] Người nộp thuế :..................................................................................... [05] Mã số thuế: ............................................................................................. [06] Địa chỉ: ................................................................................................... [07] Quận/huyện: ................... [08] Tỉnh/Thành phố: ..................................... [09] Điện thoại: ..................... [10] Fax: .................. [11] Email: .................. [12] Số tài khoản: ........................... [13] tại Ngân hàng / KBNN:.......................... [14] Nghề nghiệp/ lĩnh vực hoạt động, kinh doanh chính :............................................. [15] Văn bản uỷ quyền: ............................................................................................. [16] Đại lý thuế (nếu có) :..................................................................................... [17] Mã số thuế: ............................................................................................. [18] Địa chỉ: ................................................................................................... [19] Quận/huyện: ................... [20] Tỉnh/Thành phố: ..................................... [21] Điện thoại: ..................... [22] Fax: .................. [23] Email: .................. [24] Hợp đồng đại lý thuế số :...........................................................ngày ...................... ...... Mời các bạn xem tiếp: Mẫu 01/BVMT Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC tại đây Từ khóa: Mẫu số 01/BVMT, Mẫu số 01/BVMT theo thông tư
haivtca
Tác giả haivtca Admin
Bài viết trước Mẫu 02/TMĐN Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC

Mẫu 02/TMĐN Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo