Lập hóa đơn điều chỉnh

Thuế Công Minh Tác giả Thuế Công Minh 29/03/2015 3 phút đọc

Ngày 27/11/2014, Cục thuế Thành phố Hồ Chí Minh gửi công văn số 10267/CT-TTHT lên Tổng cục thuế về việc lập hóa đơn điều chỉnh. Ngày 24/03/2015, Tổng cục thuế có công văn số 1005/TCT-CS trả lời về vấn đề này. Đại lý thuế Công Minh xin tóm tắt lại toàn bộ nội dung như sau:

Lập hóa đơn điều chỉnh
Lập hóa đơn điều chỉnh

Nội dung việc lập hóa đơn điều chỉnh

Căn cứ điểm b khoản 7 Điều 3 Thông tư 26/2015/TT-BTC hướng dẫn cách lập “Tên, địa chỉ, mã số thuế người mua trên hóa đơn”. Trường hợp hóa đơn đã lập và giao cho người mua, đã giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ, người mua và người bán đã kê khai thuế, sau đó phát hiện sai sót tên, địa chỉ người mua nhưng vẫn ghi đúng mã số thuế của người mua thì người bán mà người mua lập một hóa đơn điều chỉnh, không phải lập hóa đơn điều chỉnh theo hướng dẫn tại điểm b khoản 7 Điều 3 Thông tư 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính sửa đổi. Các trường hợp hóa đơn đã lập có sai sót khác, thực hiện theo hướng dẫn tại điều 20 Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài Chính

Công văn số 1005/TCT-CS ngày 24/03/2014 - Hóa đơn điều chỉnh

Thuế Công Minh
Tác giả Thuế Công Minh Admin
Bài viết trước NÂNG CẤP ỨNG DỤNG HTKK PHIÊN BẢN 3.3.1, iHTKK PHIÊN BẢN 3.1.1 VÀ QTTNCN PHIÊN BẢN 3.2.1

NÂNG CẤP ỨNG DỤNG HTKK PHIÊN BẢN 3.3.1, iHTKK PHIÊN BẢN 3.1.1 VÀ QTTNCN PHIÊN BẢN 3.2.1

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo