Hướng xử lý trùng CMTNN trong cấp MST người phụ thuộc

Thuế Công Minh Tác giả Thuế Công Minh 29/03/2015 3 phút đọc

Đối với mỗi cá nhân - người nộp thuế được cho phép thực hiện đăng kí thuế cho người phụ thuộc để được giảm trừ gia cảnh. Tuy nhiên, trường hợp xảy ra việc trùng số chứng minh thư trong cấp MST cho người phụ thuộc. Vậy hướng xử lý cho trường hợp này như thế nào. Đại lý thuế xin tóm tắt lại vấn đề này dựa trên nội dung của công văn 1054/TCT-TNCN ngày 26/03/2014:

Nội dung xác minh thông tin và cấp MST người phụ thuộc

Theo khoản 1 điều 27 Nghị định Số: 65/2013/NĐ-CP ngày 27/06/2013 quy định:

Cá nhân có thu nhập chịu thuế thực hiện đăng ký thuế để được cơ quan thuế cấp mã số thuế cho bản thân và cho mỗi người phụ thuộc được giảm trừ gia cảnh.

MST người phụ thuộc
Cấp MST người phụ thuộc

Tại khoản 3 điều 3 thông tư Số: 80/2012/TT-BTC ngày 22/05/2012 có viết:

Mã số thuế đã cấp cho người nộp thuế là chủ hộ kinh doanh hoặc một cá nhân không thay đổi trong suốt cuộc đời của cá nhân đó, kể cả trường hợp đã ngừng hoạt động kinh doanh sau đó kinh doanh trở lại.

Căn có vào đó, MST người phụ thuộc cũng là MST cá nhân của người đó và được sử dụng suốt đời. Trong trường hợp phát sinh trùng số CMT của người phụ thuộc khi thực hiện cấp MST thì đề nghị cơ quan thuế xác minh lại theo công văn 4313/TCT-CNTT ngày 21/09/2011 và công văn 2871/TCT-CNTT ngày 03/08/2010 của Tổng cục thuế.

Thuế Công Minh
Tác giả Thuế Công Minh Admin
Bài viết trước Phát triển đại lý thuế

Phát triển đại lý thuế

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo