Không tính phạt chậm nộp tiền thuế trong trường hợp nào

Thuế Công Minh Tác giả Thuế Công Minh 06/05/2016 7 phút đọc

Với người nộp thuế, mỗi khoản thuế đều cần phải được thực hiện đúng thời hạn để tránh việc bị phạt nợ thuế và tiền chậm nộp thuế. Tuy nhiên, trong một số trường hợp điển hình khi sử dung Ngân sach của nhà nước, người nộp thuế được Không tính phạt chậm nộp tiền thuế? Để làm rõ vấn đề này, Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ như sau:

Không tính phạt chậm nộp tiền thuế trong trường hợp nào

Không tính tiền chậm nộp

Không tính phạt chậm nộp tiền thuế trong trường hợp nào
Không tính phạt chậm nộp tiền thuế trong trường hợp nào

Tại Khoản 10 Điều 2 Thông tư 26/2015/TT-BTC sửa đổi bổ sung Thông tư 156/2013/TT-BTC như sau:

“Điều 34a. Không tính tiền chậm nộp

1. Người nộp thuế cung ứng hàng hóa, dịch vụ được thanh toán bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước nhưng chưa được đơn vị sử dụng vốn ngân sách nhà nước thanh toán (sau đây gọi chung là người nộp thuế) nên không nộp thuế kịp thời dn đến nợ thuế thì không phải nộp tiền chậm nộp tiền thuế.”

Theo quy định trên, những doanh nghiệp cung ứng hàng hoá dịch vụ cho những đơn vị nhà nước, được thanh toán bằng vốn ngân sách, nếu chưa được thanh toán, thì không phải nộp tiền chậm nộp tiền thuế

Thủ tục xin không tính phạt chậm nộp tiền thuế

Tại Khoản 10 Điều 2 Thông tư 26/2015/TT-BTC sửa đổi bổ sung Thông tư 156/2013/TT-BTC như sau:

a) Người nộp thuế thuộc trường hợp không phải nộp tiền chậm nộp theo quy định tại Khoản 1 Điều này cung cấp cho cơ quan thuế quản trực tiếp văn bản xác nhận của đơn vị sử dụng vn ngân sách nhà nước về việc người nộp thuế chưa được thanh toán theo mu s 01/TCN ban hành kèm theo Thông tư này.

b) Cơ quan thuế ban hành quyết định về việc kiểm tra tại trụ sở của người nộp thuế, thời gian kiểm tra tối đa là 03 ngày làm việc. Sau khi kiểm tra, cơ quan thuế xác định:

– Nếu người nộp thuế thuộc trường hợp không phải nộp tiền chậm nộp thì cơ quan thuế ban hành thông báo về việc người nộp thuế không phải nộp tin chậm nộp thuế.

– Nếu người nộp thuế thuộc trường hợp phải nộp tiền chậm nộp thì cơ quan thuế ban hành thông báo về việc người nộp thuế phải nộp tin chậm nộp thuế (thông báo tiền thuế nợ, tiền phạt và tiền phạt nộp) và cưỡng chế thi hành quyết định ban hành theo quy định của pháp luật.”

Từ các quy định trên, trường hợp người nộp thuế thực hiện cung cấp hàng hoá, dịch vụ cho đơn vị thanh toán bằng nguồn ngân sách, nhưng chưa được thanh toán từ phía người mua thì sẽ được ưu tiền trong việc tính phạt chậm nộp thuế như sau:

  • Không bị cưỡng chế tiền thuế, nếu chưa được thanh toán
  • Không phải nộp tiền chậm nộp, nếu có xác nhận của đơn vị sử dụng vốn ngân sách chưa được thanh toán
Mời các bạn xem thêm bài viết
Thuế Công Minh
Tác giả Thuế Công Minh Admin
Bài viết trước Doanh nghiệp bị cưỡng chế hóa đơn thì sử dụng hóa đơn nào

Doanh nghiệp bị cưỡng chế hóa đơn thì sử dụng hóa đơn nào

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo