Khấu trừ thuế GTGT cho chi nhánh

Thuế Công Minh Tác giả Thuế Công Minh 04/05/2016 5 phút đọc

Đối với các chi nhánh thực hiện hạch toán độc lập, việc thực kê khai thuế diễn ra bình thường như các đối tượng nộp thuế khác. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, các chi nhánh được công ty mẹ thanh toán những hóa đơn trên 20 triệu bằng tài khoản công ty mẹ thì những hóa đơn đó có được khấu trừ thuế GTGT cho các chi nhánh không? Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ về vấn đề này như sau:

Quy định khấu trừ thuế GTGT hóa đơn trên 20 triệu cho chi nhánh

Khấu trừ thuế GTGT cho chi nhánh
Khấu trừ thuế GTGT cho chi nhánh

Tại khoản 6c Điều 3 Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 của Bộ Tài chính quy định:

"Trường hợp hàng hoá, dịch vụ mua vào được thanh toán uỷ quyền qua bên thứ ba thanh toán qua ngân hàng (bao gồm cả trường hợp bên bán yêu cầu bên mua thanh toán tiền qua ngân hàng cho bên thứ ba do bên bán chỉ định) thì việc thanh toán theo uỷ quyền hoặc thanh toán cho bên thứ ba theo chỉ định của bên bán phải được quy định cụ thể trong hợp đồng dưới hình thức văn bản và bên thứ ba là một pháp nhân hoặc thể nhân đang hoạt động theo quy định của pháp luật. Trường hợp sau khi thực hiện các hình thức thanh toán nêu trên mà phần giá trị còn lại được thanh toán bằng tiền có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên thì chỉ được khấu trừ thuế đối với trường hợp có chứng từ thanh toán qua ngân hàng."

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp Chi nhánh mua hàng nhưng Công ty (đơn vị cấp trên) thanh toán tiền qua ngân hàng từ tài khoản của Công ty cho hóa đơn mua vào của Chi nhánh, nếu việc thanh toán theo quỷ quyền này được quy định cụ thể trong hợp đồng dưới hình thức văn bản và Công ty là pháp nhân đang hoạt động theo quy định của pháp luật đồng thời hàng hóa, dịch vụ mua vào đáp ứng nguyên tắc khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào quy định tại Điều 14 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng và các nội dung sửa đổi về nguyên tắc khấu trừ thuế GTGT tại Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 và Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 thì Chi nhánh được kê khai khấu trừ thuế GTGT đầu vào đối với hóa đơn này.

Kết luận: Hóa đơn sẽ được khấu trừ thuế GTGT khi thỏa mãn hai điều kiện

  • Việc thanh toán đã được ủy quyền bởi chi nhánh bằng văn bản giữa chi nhánh và công ty mẹ
  • Hóa đơn đầu vào GTGT đáp ứng đủ các điều kiện khấu trừ

Mời các bạn xem thêm bài viết:

Thuế Công Minh
Tác giả Thuế Công Minh Admin
Bài viết trước Hướng dẫn khai thuế đối với chi nhánh hạch toán phụ thuộc

Hướng dẫn khai thuế đối với chi nhánh hạch toán phụ thuộc

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo