Xác định thuế GTGT cho thiết bị giáo dục

Thuế Công Minh Tác giả Thuế Công Minh 18/07/2024 5 phút đọc

Đối với các đơn vị nhà thầu chính cung cấp thiết bị chuyên dùng cho giảng dạy (mô hình đào tạo) cho trường đào tạo nghề thì thuế GTGT áp dụng cho mặt hàng thiết bị giáo dục này là bao nhiêu? Trong trường hợp, các đơn vị làm nhà thầu phụ và thực hiện nhập khẩu thiết bị thì phần thuế GTGT khi thực hiện nhập khẩu hàng hóa tại cửa khẩu hải quan là bao nhiêu? Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ về vấn đề này như sau:

Thuế GTGT cho thiết bị giáo dục

Xác định thuế GTGT cho thiết bị giáo dục
Xác định thuế GTGT cho thiết bị giáo dục

Theo quy định tại Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng;

  • Tại Khoản 12 Điều 10 quy định về thuế suất 5% như sau:
12. Giáo cụ dùng để giảng dạy và học tập bao gồm các loại mô hình, hình vẽ, bảng, phấn, thước kẻ, com-pa và các loại thiết bị, dụng cụ chuyên dùng cho giảng dạy, nghiên cứu, thỉ nghiệm khoa học.
  • Tại Điều 11 hướng dẫn:

Điều 11. Thuế suất 10%

Các mức thuế suất thuế GTGT nêu tại Điều 10, Điều 11 được áp dụng thống nhất cho từng loại hàng hóa, dịch vụ ở các khâu nhập khẩu, sản xuất, gia công hay kinh doanh thương mại.

Ví dụ 50: Hàng may mặc áp dụng thuế suất là 10% thì mặt hàng này ở khâu nhập khẩu, sản xuất, gia công hay kinh doanh thương mại đều áp dụng thuế suất 10%.

Căn cứ các quy định trên, thì giáo cụ dùng để giảng dạy và học tập bao gồm các loại mô hình, hình vẽ, bảng, phấn, thước kẻ, com-pa và các loại thiết bị, dụng cụ chuyên dùng cho giảng dạy...thuộc đối tượng áp dụng thuế suất thuế GTGT 5%, nếu như đơn vị nhà thầu cung cấp cho các đơn vị giảng dạy, giáo dục. Trường hợp các đơn vị không thực hiên cung cấp trực tiếp cho đơn vị giảng dạy mà chỉ thực hiện cung cấp qua một bên trung gian và thực hiện nhập khẩu hàng hóa, thì mức thuế suất GTGT khi thực hiện nhập khẩu hàng hóa trên tờ khai hải quan vẫn là 5% theo hướng dẫn tại Điều 11 Thông tư số 219/2013/TT-BTC

Mời các bạn xem thêm một số bài viết
Thuế Công Minh
Tác giả Thuế Công Minh Admin
Bài viết trước Luật 106/2016/QH13 sửa đổi Luật thuế GTGT, Thuế TTĐB, Luật Quản lý thuế

Luật 106/2016/QH13 sửa đổi Luật thuế GTGT, Thuế TTĐB, Luật Quản lý thuế

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo