Khấu trừ thuế Giá trị Gia Tăng cho hóa đơn bị mất

Thuế Công Minh Tác giả Thuế Công Minh 27/05/2016 5 phút đọc

Việc doanh nghiệp xảy ra việc làm mất hóa đơn là hoàn toàn có thể xảy ra. Vây khi đó việc mất hóa đơn có bị ảnh hưởng tới số thuế GTGT đã khấu trừ trước đó của Doanh nghiệp không? Đại lý thuế Công Minh hướng dẫn Khấu trừ thuế Giá trị Gia Tăng cho hóa đơn bị mất

Khấu trừ thuế Giá trị Gia Tăng cho hóa đơn bị mất

Khấu trừ thuế Giá trị Gia Tăng cho hóa đơn bị mất
Khấu trừ thuế Giá trị Gia Tăng cho hóa đơn bị mất
Theo hướng dẫn tại Công văn 2163/TCT-KK ngày 10/05/2016 về khâu trừ, hoàn thuê giá trị gia tăng của Tổng cục thuế như sau: Căn cứ Thông tư số 120/2002/TT-BTC ngày 30/12/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 89/2002/NĐ-CP ngày 07/11/2002 của Chính phủ về việc in, phát hành, sử dụng, quản lý hoá đơn; Tại Điều 23 Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định về hoá đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ: “ỉ. Người mua được sử dụng hóa đơn hợp pháp theo quy định pháp luật để chứng minh quyền sử dụng, quyền sở hữu hàng hỏa, dịch vụ; hưởng chế độ khuyến mãi, chế độ hậu mãi, xổ số hoặc được bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật; được dùng để hạch toán kế toán hoạt động mua hàng hóa, dịch vụ theo quy định của pháp luật về kế toán; kê khai các loại thuế; đăng kỷ quyền sử dụng, quyền sở hữu và để kê khai thanh toán vốn ngân sách nhà nước theo các quy định của pháp luật.
  • Hóa đơn được sử dụng trong các trường hợp tại khoản 1 phải là:
  • Hóa đơn mua hàng hoá, dịch vụ bản gốc, liên 2 (liên giao khách hàng), trừ các trường hợp nêu tại Điều 22 Thông tư này.
  • Hóa đơn ghi đây đủ các chỉ tiêu, nội dung theo quy định và phải nguyên vẹn.
  • Số liệu, chữ viết, đánh máy hoặc ỉn trên hóa đơn phải rồ ràng, đầy đủ, chỉnh xác theo đúng quy định, không bị tẩy xỏa, sửa chữa.
  • Hóa đơn không thuộc các trường hợp nêu tại Điều 20 và Điều 21 Thông tư này”.
Trường hợp Doanh nghiệp xuất trình đầy đủ hồ sơ (Biên bản mất hóa đơn, Thông báo mất hóa đơn, Quyết định xử phạt vỉ phạm hành chính) theo quy định đối với trường hợp mất, cháy hỏng hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ theo quy định tại Khoản 2 Điều 22 Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 cua Bộ Tài chính. Đồng thời, bên bán đã kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng hàng hóa, dịch vụ bán ra doanh nghiệp được khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào đối với hóa đơn bị mất liên 2

Mời các bạn xem thêm bài viết

Thuế Công Minh
Tác giả Thuế Công Minh Admin
Bài viết trước Xử lý hàng biếu tặng cho khách hàng

Xử lý hàng biếu tặng cho khách hàng

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo