Xử phạt mất hóa đơn liên 3 là bao nhiêu?

Thuế Công Minh Tác giả Thuế Công Minh 19/07/2024 4 phút đọc

Thông thường, liên 3 trên hóa đơn thường được sử dụng lưu trữ để kẹp với hồ sơ của đơn vị tại thời điểm quyết toán. Tuy nhiên, có thể vì một vài lý do, người nộp thuế có thể để bi mất hóa đơn liên 3. Khi đó, xử phạt mất hóa đơn liên 3 là bao nhiêu? Đại lý thuế Công Minh hướng dẫn cụ thể như sau

Xử phạt mất hóa đơn liên 3

Xử phạt mất hóa đơn liên 3 là bao nhiêu?
Xử phạt mất hóa đơn liên 3 là bao nhiêu?

Căn cứ Tiết c Khoản 1 Điều 15 Nghị định số 105/2013/NĐ-CP ngày 16/09/2013 của Chính Phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiếm toán độc lập quy định:

"Điêu 12. Xử phạt hành vi vi phạm quy định vê bảo quản, lưu trữ tài liệu kế toán

Cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:...

c) Bảo quản tài liệu kế toán không an toàn, để hư hỏng, mất mát tài liệu trong thời hạn lưu trữ. "

Căn cứ Tiết a khoản 4 Điều 11 Chương II Thông tư số 10/2014/TT-BTC ngày 17/1/2014 hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính về hoá đơn quy định về hành vi vi phạm quy định về sử dụng hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ như sau:

" 4. Phạt tiền 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đổi với một trong các hành vỉ:

a) Làm mất, cháy, hỏng hóa đơn đã phát hành nhưng chưa ỉập hoặc hóa đơn đã lập (liên giao cho khách hàng) nhưng khách hàng chưa nhận được hóa đơn khi hỏa đơn chưa đền thời gian lưu trữ, trừ trường hợp mất, cháy, hỏng hỏa đơn do thiên tai, hỏa hoạn. Trường hơp mất, cháy, hỏng hóa đơn, trừ liên sỉao cho khách hàng, trong thời gian lưu trữ thì xử phai theo pháp ìuát về kế toán... ”

Căn cứ các quy định nêu trên, trường họp doanh nghiệp để làm mất liên 3 trong quyển hóa đơn, mức phạt sẽ là bị cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng.

Mời các bạn xem thêm bài viết

Thuế Công Minh
Tác giả Thuế Công Minh Admin
Bài viết trước Thời gian sử dụng hóa đơn sau khi phát hành

Thời gian sử dụng hóa đơn sau khi phát hành

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo