Mẫu 14/KK-TNCN Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC

haivtca Tác giả haivtca 14/10/2013 2 phút đọc
Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Mẫu 14/KK-TNCN Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06 tháng 11 năm 2013 của Bộ Tài Chính Mẫu 14/KK-TNCN Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC A - PHẦN CÁ NHÂN TỰ KÊ KHAI I. Thông tin cá nhân nhận thừa kế, quà tặng 1. Họ và tên:……………………………………........................................................ 2. Mã số thuế: 3. Quốc tịch: … 4. Địa chỉ: 5. Quận/huyện: .................... 6. Tỉnh/thành phố: ....................................................... 7. Điện thoại:………….… 8. Fax:……..……... 9. Email……………….………. 10. Tên đại lý thuế (nếu có):…………………………................................................ 11. Mã số thuế: 12. Địa chỉ: …………………………………………………………………………. 13. Quận/huyện: ................... 14. Tỉnh/thành phố: ..................................................... 15. Điện thoại: .................... 16. Fax: ........................ 17. Email: .............................. 18. Hợp đồng đại lý thuế:............................................................................................   Mời các bạn xem tiếp: Mẫu 14/KK-TNCN Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC tại đây Từ khóa: Mẫu số 14/KK-TNCN, Mẫu số 14/KK-TNCN Ban hành kèm theo Thông tư
haivtca
Tác giả haivtca Admin
Bài viết trước Mẫu 13-1/BK-TNCN Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC

Mẫu 13-1/BK-TNCN Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC

Bài viết tiếp theo

Mẫu 14-1/TB-TNCN Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC

Mẫu 14-1/TB-TNCN Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC
Viết bình luận
Thêm bình luận

Bài viết liên quan

Thông báo