Hướng dẫn khai thuế GTGT trực tiếp trên doanh thu

Thuế Công Minh Tác giả Thuế Công Minh 18/07/2024 4 phút đọc

Để phục vụ cho công tác lập báo cáo tài chính cuối nămquyết toán thuế doanh nghiệp, khi doanh nghiệp thực hiện khai thuế GTGT trực tiếp trên doanh thu. Đại lý thuế Công Minh xin hướng dẫn bạn đọc kê khai tờ khai thuế GTGT theo mẫu 04/GTGT theo thông tư 156.

Tải Mẫu tờ khai thuế GTGT trực tiếp trên doanh thu

Hướng dẫn khai thuế GTGT trực tiếp trên doanh thu

khai-thue-GTGT-truc-tiep-tren-doanh-thu

Ngoài các chỉ tiêu từ 1 đến 20, người nộp thuế cần điền đầy đủ thông tin của người nộp thuế và thông tin hợp đồng dịch vụ đại lý thuế thì các chỉ tiêu còn lại sẽ được điền như sau:

Chỉ tiêu 21 Doanh thu hàng hoá, dịch vụ chịu thuế suất 0% và không chịu thuế : được tổng hợp từ Tổng cột (6) dòng 1 trên bảng kê 04- 1/GTGT,

Chỉ tiêu 22: Doanh thu hàng hoá, dịch vụ chịu thuế của hoạt động được tổng hợp từ Tổng cột (6) dòng 2 trên bảng kê 04- 1/GTGT,

Chỉ tiêu 24 Doanh thu hàng hoá, dịch vụ chịu thuế của hoạt động được tổng hợp từ Tổng cột (6) dòng 3 trên bảng kê 04- 1/GTGT,

Chỉ tiêu 26 Doanh thu hàng hoá, dịch vụ chịu thuế của hoạt độngđược tổng hợp từ Tổng cột (6) dòng 4 trên bảng kê 04- 1/GTGT,

Chỉ tiêu 28 Doanh thu hàng hoá, dịch vụ chịu thuế của hoạt động được tổng hợp từ Tổng cột (6) dòng 5 trên bảng kê 04- 1/GTGT,

Chỉ tiêu 23: Thuế giá trị gia tăng phải nộp của Doanh thu hàng hoá, dịch vụ chịu thuế của hoạt động = 22 * 1% + Chỉ tiêu 25 = 24 * 5%

Chỉ tiêu 27: Doanh thu hàng hoá, dịch vụ chịu thuế của hoạt động Dịch vụ, xây dựng không bao thầu nguyên vật liệu = 26 * 3%

Chỉ tiêu 29 Doanh thu hàng hoá, dịch vụ chịu thuế của hoạt động Sản xuất, vận tải, dịch vụ có gắn với hàng hoá, xây dựng có bao thầu nguyên vật liệu =28 * 2%

Chỉ tiêu 30 Doanh thu hàng hoá, dịch vụ chịu thuế của hoạt động Hoạt động kinh doanh khác = 22 + 24 + 26 + 28

Chỉ tiêu 31: Tổng doanh thu = 23 + 25 + 27 + 29

Chỉ tiêu 32: Tổng số thuế giá trị gia tăng phải nộp = 21 + 30

Chỉ tiêu 33 = 31

Mời các bạn xem thêm bài viết:

khai thuế GTGT dành cho dự án đầu tư 02/GTGT Hướng dẫn kê khai thuế gtgt theo phương pháp khấu trừ Hướng dẫn khai thuế GTGT trực tiếp trên giá trị gia tăng
Thuế Công Minh
Tác giả Thuế Công Minh Admin
Bài viết trước Mẫu tờ khai thuế GTGT trực tiếp trên giá trị gia tăng

Mẫu tờ khai thuế GTGT trực tiếp trên giá trị gia tăng

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo