Hướng dẫn xuất hóa đơn hàng khuyến mãi

Thuế Công Minh Tác giả Thuế Công Minh 25/12/2016 9 phút đọc

Bên cạnh chiết khấu thanh toán, Hàng khuyến mại cũng được nhiều doanh nghiệp sử dụng như một phương thức để thúc đẩy hoạt động kinh doanh. Tuy nhiên hàng khuyến mại khi tặng kèm cho khách hàng đồng nghĩa với việc doanh nghiệp có chứng từ hóa đơn đầu vào. Vậy thì hàng khuyến mại có phải xuất hóa đơn kèm không? Cách viết hóa đơn như thế nào? Đại lý thuế Công Minh Hướng dẫn xuất hóa đơn hàng khuyến mãi

Hướng dẫn xuất hóa đơn hàng khuyến mãi

Hướng dẫn xuất hóa đơn hàng khuyến mãi
Hướng dẫn xuất hóa đơn hàng khuyến mãi

1.Quy định về hóa đơn

Theo nội dung của thông tư 39/2014/T-BTCThông tư 119/2014/TT-BTC, doanh nghiệp phải lập hóa đơn đối với hàng hóa khuyến mại như sau:

Kế toán ghi tên, số lượng hàng hóa, không phải ghi thông tin thuế GTGT và ghi rõ là hàng khuyến mại trên hóa đơn (nếu khuyến mại có đăng ký với Sở công thương). Trong trường hợp doanh nghiệp không đăng ký chương trình khuyến mãi với Sở Công thương, thì trên hóa đơn, kế toán ghi đầy đủ các chỉ tiêu, và tính thuế GTGT như hóa đơn xuất bán hàng hóa dịch vụ cho khách hàng

2.Thuế GTGT cho hàng hóa khuyến mãi

Tại khoản khoản 5 điều 7 Thông tư 219/2013/TT-BTC có nêu một số hình thức khuyến mại cụ thể như sau:

“Một số hình thức khuyến mại cụ thể được thực hiện như sau:

a) Đối với hình thức khuyến mại đưa hàng mẫu, cung ứng dịch vụ mẫu để khách hàng dùng thử không phải trả tiền, tặng hàng hoá cho khách hàng, cung ứng dịch vụ không thu tiền thì giá tính thuế đối với hàng mẫu, dịch vụ mẫu được xác định bằng 0. Ví dụ 29: Công ty TNHH P sản xuất nước ngọt có ga, năm 2014 Công ty có thực hiện đợt khuyến mại vào tháng 5/2014 và tháng 12/2014 theo hình thức mua 10 sản phẩm tặng 1 sản phẩm. Chương trình khuyến mại vào tháng 5/2014 được thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục khuyến mại được thực hiện theo quy định của pháp luật về thương mại. Theo đó, đối với số sản phẩm tặng kèm khi mua sản phẩm trong tháng 5/2014, Công ty TNHH P xác định giá tính thuế bằng không (0).

Trường hợp chương trình khuyến mại vào tháng 12/2014 không được thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục khuyến mại theo quy định của pháp luật về thương mại, Công ty TNHH P phải kê khai, tính thuế GTGT đối với số sản phẩm tặng kèm khi mua sản phẩm trong tháng 12/2014.

b) Đối với hình thức bán hàng, cung ứng dịch vụ với giá thấp hơn giá bán hàng, dịch vụ trước đó thì giá tính thuế GTGT là giá bán đã giảm áp dụng trong thời gian khuyến mại đã đăng ký hoặc thông báo. Ví dụ 30: Công ty N hoạt động trong lĩnh vực viễn thông, chuyên bán các loại thẻ cào di động. Công ty thực hiện đăng ký khuyến mại theo quy định của pháp luật về thương mại dưới hình thức bán hàng thấp hơn giá bán trước đó cho thời gian từ ngày 1/4/2014 đến hết ngày 20/4/2014, theo đó, giá bán một thẻ cào mệnh giá là 100.000 đồng (đã bao gồm thuế GTGT) trong thời gian khuyến mại được bán với giá 90.000 đồng.

Giá tính thuế GTGT đối với một thẻ cào mệnh giá 100.000 đồng trong thời gian khuyến mại được tính như sau: 90.000 / 1+ 10%

c) Đối với các hình thức khuyến mại bán hàng, cung ứng dịch vụ có kèm theo phiếu mua hàng, phiếu sử dụng dịch vụ thì không phải kê khai, tính thuế GTGT đối với phiếu mua hàng, phiếu sử dụng dịch vụ tặng kèm.”

3. Xác định giá tính thuế trong các trường hợp khuyến mại

TH1: Tặng hàng hóa, cung ứng dịch vụ hàng mẫu cho khách

Trường hợp này, giá tính thuế GTGT bằng 0

TH2: Khuyến mại có kèm điều kiện mua hàng

Nếu có đăng ký chương trình khuyến mại với Sở Công thương thì giá tình thuế bằng 0 Nếu không đăng ký chương trình khuyến mại với Sở Công thương thì giá tình thuế bằng giá tính thuế của mặt hàng đó trên thị trường TH3: Khuyến mại giảm giá hàng bán

Giá tính thuế bằng giá bán của mặt hàng đó sau khi đã giảm giá

TH4: Khuyến mại bằng phiếu mua hàng hoặc phiếu sử dụng dịch vụ

Trường hợp này, công ty không kê khai tính thuế.

Đây là một số trường hợp kế toán cần phải xử lý đối với hàng khuyến mại nếu có phát sinh để tránh nhiều trường hợp vi phạm về Luật quản lý thuế đối với các doanh nghiệp

Thuế Công Minh
Tác giả Thuế Công Minh Admin
Bài viết trước Xử lý chi phí nhà ở cho nhân viên trong công ty

Xử lý chi phí nhà ở cho nhân viên trong công ty

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo