Hướng dẫn khấu hao tài sản cố định đã qua sử dụng

Thuế Công Minh Tác giả Thuế Công Minh 25/12/2016 7 phút đọc

Đối với các tài sản đã qua sử dụng thì giá trị trên hóa đơn mua hoặc không có hóa đơn chứng từ làm kế toán rất khó xác định được giá cũng như thời gian khấu hao tài sản một cách chính xác cũng phân bổ chi phí hợp lý của doanh nghiêp. Đối với trường hợp này, kế toán cần làm những công việc gì và thực hiện khấu hao như thế nào? Đại lý thuế Công Minh Hướng dẫn khấu hao tài sản cố định đã qua sử dụng

Hướng dẫn khấu hao tài sản cố định đã qua sử dụng

Hướng dẫn khấu hao tài sản cố định đã qua sử dụng
Hướng dẫn khấu hao tài sản cố định đã qua sử dụng

Đối với mỗi tài sản cố định, Kế toan cần xác định các vấn đề như sau

  • Cách tính khấu hao
  • Thời gian khấu hao
  • Nguyên giá tài sản

Bắt đầu với công việc đầu tiền là cách tính khấu hao tài sản

1. Công thức tính khấu hao tài sản cố định:

a. Các phương pháp tính khấu hao

Hiện nay, theo các chế độ kế toán hiện hành, có 3 phương pháp tính khấu hao TSCĐ đó là:

  • Tính khấu hao TSCĐ theo phương pháp đường thẳng
  • Tính khấu hao TSCĐ theo phương pháp số dư giảm dần (Khấu hao nhanh)
  • Tính khấu hao TSCĐ theo sản lượng

Tùy vào loại tài sản, mục đích kinh doanh của doanh nghiệp, doanh nghiệp được lựa chọn và đăng ký phương pháp trích khấu hao. Hiện nay, đa số các doanh nghiệp đều áp dụng phương pháp khấu hao theo đường thẳng.

Đối với tài sản cố định đã qua sử dụng khi doanh nghiệp mua về, đầu tiên, doanh nghiệp phải đăng ký phương pháp trích khấu hao với chi cục thuế.

Công Minh xin hướng dẫn phương pháp được nhiều doanh nghiệp sử dụng nhất là phương pháp khấu hao đường thẳng

b. Công thức tính khấu hao tài sản cố định theo phương pháp đường thẳng

Mức trích khấu hao hàng năm = Nguyên giá của TSCĐ
Thời gian trích khấu hao

2. Xác định nguyên giá tài sản cố định

Nguyên giá tài sản cố định = Giá mua thực tế + Các khoản thuế + các chi phí liên quan

Trong đó: Giá mua thực tế là giá ghi trên hóa đơn không bao gồm thuế GTGT

Các chi phí liên quan gồm: chi phí vận chuyển, chi phí định giá, chi phí chạy thử….

Ví dụ: Công ty mua 1 ô tô cũ, giá trị ghi trên hóa đơn là: 800 triệu, thuế GTGT 10%. Lệ phí trước bạ phải nộp 16 triệu.

Tổng nguyên giá ô tô này là: 800 + 16 = 816 (triệu)

3. Thời gian trích khấu hao tài sản cố định đã qua sử dụng:

- Thời gian trích khấu hao TSCĐ đã qua sử dụng được tính như sau:

Thời gian trích khấu hao của TSCĐ =   Giá trị hợp lý của TSCĐ x   Thời gian trích khấu hao của TSCĐ mới cùng loại xác định theo Phụ lục 1 (ban hành kèm theo Thông tư 45)
Giá bán của TSCĐ cùng loại mới 100% (hoặc của TSCĐ tương đương trên thị trường)

Trong đó:

- Giá trị hợp lý của tài sản cố định: Là giá mua thực tế, hoặc giá trị còn lại của Tài sản cố định hoặc giá trị theo đánh giá của tổ chức có chức năng thẩm định giá và các trường hợp khác.

- Thời gian trích khấu hao của tài sản cố định mới cùng loại: theo quy định tại Thông tư 45/2013/TT-BTC

Như vậy là kế toán đã có thể xác định một cách và phân bổ chi phí hợp lý cho các tài sản của doanh nghiệp khi thực hiện ghi nhận tài sản cổ định.

Thuế Công Minh
Tác giả Thuế Công Minh Admin
Bài viết trước Hướng dẫn xử lý hóa đơn viết sai trong các trường hợp

Hướng dẫn xử lý hóa đơn viết sai trong các trường hợp

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo