Hướng dẫn xử lý hóa đơn viết sai trong các trường hợp

Thuế Công Minh Tác giả Thuế Công Minh 25/12/2016 7 phút đọc

Việc kế toán viết sai hóa đơn là điều rất dễ gặp khi thực hiện công việc kế toán tại Doanh nghiêp. Tuy nhiên cách xử lý trong mỗi trường hợp lại khác nhau và nhiều kế toán trẻ thường hay lúng túng trong vấn đề này. Vậy nên Đại lý thuếCông MinhHướng dẫn xử lý hóa đơn viết sai trong các trường hợp mong giúp được các bạn khi gặp phải điều này

Hướng dẫn xử lý hóa đơn viết sai trong các trường hợp

Hướng dẫn xử lý hóa đơn viết sai trong các trường hợp
Hướng dẫn xử lý hóa đơn viết sai trong các trường hợp
1, Trường hợp phát hiện hóa đơn viết sai nhưng chưa xé khỏi cuống: Lỗi sai: Đối với tất cả các lỗi ghi sai trên hóa đơn ở bất cứ tiêu thức nào (Sai ngày tháng, sai số tiền, sai thuế suất,...) nhưng chưa xé khỏi cuống. Cách xử lý như sau: Các bạn chỉ cần gạch chéo các liên ( Kế toán lưu ý phải lưu giữ tại cuống để sau này giải trình với thuế). Sau đó, xuất lại hóa đơn mới. 2, Hóa đơn viết sai nhưng đã xé khỏi cuống:Trường hợp chưa giao cho khách hàng và chưa kê khai xử lý như sau:
  1. Gạch chéo 3 liên của hóa đơn viết sai đó
  2. Kẹp lại vào quyển hóa đơn (Kế toán lưu ý phải lưu lại để sau này giải trình)
  3. Lập lại hóa đơn mới.
Trường hợp đã giao cho khách hàng nhưng chưa kê khai xử lý như sau:
  • Hai bên lập biên bản thu hồi các liên của sổ hóa đơn đã lập sau (Không phải lập biên bản hủy hóa đơn)
  • Lập lại hóa đơn mới. (Lập vào ngày hiện tại và hai bên dùng hóa đơn mới để kê khai thuế)
Chú ý: Người bán gạch chéo các liên và phải lưu giữ số hóa đơn lập sai đó (Có thể kẹp vào quyển hóa đơn để giải trình) 3, Trường hợp đã giao cho khách hàng và đã kê khai thuế được xử lý như sau: Cách xử lý áp dụng trong trường hợp dù là một bên hoặc cả hai bên đã kê khai. Nếu lỗi sai trên hóa đơn không ảnh hưởng đến số tiền ( ví dụ như sai ngày tháng, mã số thuế, tên hàng hóa, đơn vị tính,...) Xử lý như sau:
  • Hai bên lập biên bản điều chỉnh hóa đơn viết sai theo Mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn.
  • Người bán lập hóa đơn điều chỉnh ghi rõ nội dung sai, nội dung điều chỉnh, số hóa đơn, ký hiệu,...
Kê khai thuế: Kê khai hóa đơn điều chỉnh vào kỳ hiện tại: Bên bán kê khai hóa đơn điều chỉnh vào bảng kê bán ra. Bên mua kê khai vào bảng kê mua vào ( Chỉ tiêu Doanh thu hoặc Giá trị hàng hóa mua vào và Thuế GTGT ghi bằng “0”). Lưu ý: Trường hợp hóa đơn đã lập có sai sót về tên, địa chỉ người mua nhưng ghi đúng mã số thuế người mua thì các bên lập biên bản điều chỉnh và không phải lập hóa đơn điều chỉnh. Nếu lỗi sai trên hóa đơn có ảnh hưởng đến số tiền và tiền thuế (ví dụ như lỗi sai về thuế suất, đơn giá, thành tiền,...) Cách xử lý: Hai bên lập biên bản điều chỉnh hóa đơn viết sai theo Mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn. Người bán phải lập hóa đơn điều chỉnh sai sót. Hóa đơn điều chỉnh ghi rõ (Tăng, giảm) số lượng hàng hóa, giá bán, thuế suất thuế GTGT,... tiền thuế GTGT cho hóa đơn số ..., ký hiệu ... Chú ý: Hóa đơn điều chỉnh không được ghi số âm. Khi kê khai: Kê khai vào kỳ hiện tại: Căn cứ vào hóa đơn điều chỉnh, người bán và người mua kê khai điều chỉnh doanh số mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào trên bảng kê.
Thuế Công Minh
Tác giả Thuế Công MinhAdmin
Bài viết trước Hướng dẫn xuất hóa đơn hàng khuyến mãi

Hướng dẫn xuất hóa đơn hàng khuyến mãi

Bài viết tiếp theo

Hướng dẫn khấu hao tài sản cố định đã qua sử dụng

Hướng dẫn khấu hao tài sản cố định đã qua sử dụng
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo