Những ngày nghỉ có hưởng lương của người lao động 2017

Thuế Công Minh Tác giả Thuế Công Minh 25/12/2016 7 phút đọc

Trong một năm, người lao động sẽ được nghỉ những ngày nào mà vẫn được hưởng toàn bộ lương khi tính lương vào cuối tháng. Những ngày đó có phải là ngày lễ hay người lao động được nghỉ thêm trong những trường hợp như thế nào? Đại lý thuế Công Minh xin Những ngày nghỉ có hưởng lương của người lao động

Những ngày nghỉ có hưởng lương của người lao động

Những ngày nghỉ có hưởng lương của người lao động 2017
Những ngày nghỉ có hưởng lương của người lao động 2017

Theo nội các ngày lịch và thời gian nghỉ của năm 2017 cũng như theo quy định về những dịp mà người lao động được phép nghỉ theo các dịp lễ của cả nước. Trong năm 2017, thời gian cụ thể và các ngày nghỉ được hưởng nguyên lương sẽ rơi vào các trường hợp sau

1. Tết Dương lịch

Hưởng nguyên lương 01 ngày (ngày 01 tháng 01 dương lịch)

Ngày 01/01/2017 rơi vào ngày chủ nhật, người lao động còn được nghỉ bù 1 ngày thứ hai

Vậy năm 2017, người lao động được hưởng nguyên lương 01 ngày.

2. Tết Âm lịch

Ngày nghỉ hưởng nguyên lương 05 ngày

Theo Hướng dẫn tại Điều 8. Nghỉ Tết Âm lịch - Nghị định 45/2013/NĐ-CP hướng dẫn Bộ luật lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và an toàn lao động, vệ sinh lao động thì:

- Thời gian nghỉ Tết Âm lịch theo Khoản 1 Điều 115 của Bộ luật lao động do người sử dụng lao động lựa chọn 01 ngày cuối năm và 04 ngày đầu năm âm lịch hoặc 02 ngày cuối năm và 03 ngày đầu năm âm lịch.

- Người sử dụng lao động có trách nhiệm thông báo phương án nghỉ Tết Âm lịch cho người lao động trước khi thực hiện ít nhất 30 ngày.

Về lịch nghỉ Tết Âm lịch 2017 với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội: công chức, viên chức nghỉ liền 7 ngày, từ ngày 26/01 đến hết ngày 01/02/2017 (tức là từ 29 tháng Chạp đến hết mùng 5 tháng Giêng năm Đinh Dậu).

3. Ngày Giải phóng miền Nam (30/04)

Hưởng nguyên lương 01 ngày

Ngày 30/04/2017 rơi vào ngày chủ nhật, người lao động còn được nghỉ bù 1 ngày thứ hai

Vậy năm 2017, người lao động được hưởng nguyên lương 01 ngày.

4. Ngày Quốc tế lao động

Hưởng nguyên lương 01 ngày

Ngày 30/04/2017 rơi vào ngày chủ nhật, người lao động còn được nghỉ bù 1 ngày thứ hai

Vậy năm 2017, người lao động được hưởng nguyên lương 01 ngày.

5. Ngày Quốc khánh 01 ngày (02/09)

Hưởng nguyên lương 01 ngày

Ngày 02/09/2017 rơi vào ngày thứ bảy, người lao động còn được nghỉ bù 1 ngày thứ hai (nếu doanh nghiệp không làm việc vào thứ bảy)

Vậy năm 2017, người lao động được hưởng nguyên lương 01 ngày.

6. Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương 01 ngày (10/03 âm lịch)

Hưởng nguyên lương 01 ngày

7. Ngoài ra người lao động được nghỉ việc riêng mà vẫn hưởng nguyên lương trong những trường hợp sau đây

- Kết hôn: nghỉ 03 ngày;

- Con kết hôn: nghỉ 01 ngày;

- Bố đẻ, mẹ đẻ, bố vợ, mẹ vợ hoặc bố chồng, mẹ chồng chết; vợ chết hoặc chồng chết; con chết: nghỉ 03 ngày.

Thuế Công Minh
Tác giả Thuế Công Minh Admin
Bài viết trước Chiết khấu thanh toán - Hạch toán và chứng từ

Chiết khấu thanh toán - Hạch toán và chứng từ

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo