Hướng dẫn xem thông báo kết quả huỷ hoá đơn

haivtca Tác giả haivtca 10/09/2015 3 phút đọc
Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ một số nội dung về Hướng dẫn xem thông báo kết quả huỷ hoá đơn của cơ quan thuế ban hành. Chức năng này cho phép người sử dụng xem chi tiết thông tin thông báo kết quả huỷ hoá đơn trên Website tra cứu hoá đơn .

Thao tác thực hiện

 • Chọn Link xem chi tiết thông báo kết quả huỷ trên màn hình
  • Kết quả tra cứu của chức năng “Thông tin hoá đơn “
  • Kết quả tra cứu của chức năng “Hoá đơn không còn giá trị sử dụng”
Hướng dẫn xem thông báo kết quả huỷ hoá đơn
Hướng dẫn xem thông báo kết quả huỷ hoá đơn
 • Hệ thống hiển thị màn hình xem chi tiết thông báo kết quả huỷ của tổ chức, cá nhân bao gồm các thông tin.
  • Thông tin chung:
   • Thông tin tổ chức, cá nhân: Hiển thị thông tin Mã số Thuế, Tên, địa chỉ trụ sở tổ chức, cá nhân
   • Ngày huỷ
   • Phương pháp huỷ
   • Ngày thông báo
   • Ghi chú: Hiển thị thông tin lưu ý cán bộ nhập khi nhập thông báo kết quả huỷ
   • Xem lịch sử thay đổi thông báo, chỉ hiển thị nếu thông báo có điều chỉnh
  • Thông tin chi tiết: Hiển thị thông tin chi tiết hoá đơn thông báo kết quả huỷ, bao gồm:
   • Tên loại hoá đơn
   • Mẫu số
   • Ký hiệu hoá đơn
   • Số lượng
   • Từ số ...đến số
Từ khóa: Xem thông báo kết quả huỷ hoá đơn, Hướng dẫn xem thông báo kết quả huỷ hoá đơn,
haivtca
Tác giả haivtca Admin
Bài viết trước Xem báo cáo mất cháy hoặc hỏng hoá đơn

Xem báo cáo mất cháy hoặc hỏng hoá đơn

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo