Hướng dẫn thực hiện giao dịch điện tử trên hệ thống mới

haivtca Tác giả haivtca 15/07/2024 4 phút đọc

Hướng dẫn thực hiện giao dịch điện tử trên hệ thống mới. Các doanh nghiệp đang thực hiện giao dịch bảo hiểm xã hội điện tử tại hệ thống cũ và các doanh nghiệp thực hiện giao dịch bảo hiểm xã hội mới thực hiện theo hướng dẫn tại Công văn số 614/CV-CNTT về triển khai hệ thống phần mềm giao dịch bảo hiểm xã hội điện tử như sau:

huong-dan-thuc-hien-giao-dich-dien-tu-tren-he-thong-moi
Hướng dẫn thực hiện giao dịch điện tử trên hệ thống mới

  • Đối với doanh nghiệp đang giao dịch trực tiếp trên cổng thông tin điện tử của BHXH Việt Nam:
+ Doanh nghiệp thực hiện đăng ký lại thông tin theo mẫu số 01/ĐK- GĐ ban hành theo Quyết định số 528/ỌĐ-BHXH ( Phụ lục 2). + Nộp mẫu đăng ký lại với của cơ quan bảo hiểm.
  • Đối với doanh nghiệp đang thực hiện giao dịch hồ sơ qua mạng ( không dùng chữ ký số) thì:
+ Doanh nghiệp thực hiện đăng ký lại thông tin theo mẫu số 01/ĐK- GĐ ban hành theo Quyết định số 528/ỌĐ-BHXH ( Phụ lục 2). + Nộp mẫu đăng ký lại trên hệ thống của cơ quan bảo hiểm và thực hiện giao dịch trên cổng thông tin điện tử mới http://gddt.baohiemxahoi.gov.vn/
  • Đối với doanh nghiệp mới đăng ký.
+ Thực hiện giao dịch trên hệ thống cổng thông tin điện tử mới http://gddt.baohiemxahoi.gov.vn/ + Không tiếp nhận mới hồ sơ trên hệ thống phần mềm Tiếp nhận và quản lý hồ sơ cũ (TS24); Giải quyết những hồ sơ đã tiếp nhận và đang xử lý trên hệ thống cũ.
  • Đối với cơ quan bảo hiểm
+ Tổ chức triển khai phần mềm Tiếp nhận và quả lý hồ sơ mới trong cơ quan BHXH cấp tỉnh/huyện. + Chấm dứt toàn bộ việc liên hệ, hỗ trợ giữa cơ quan BHXH với Công ty cổ phần TS24; Thực hiện sao lưu sau đó xóa toàn bộ dữ liệu và không để thất thoát dữ liệu trên máy chủ của TS24; Trả lại máy chủ của Công ty cổ phần TS 24 đang đặt tại cơ quan BHXH. + Không tiếp nhận mới hồ sơ trên hệ thống phần mềm Tiếp nhận và quản lý hồ sơ cũ; Giải quyết những hồ sơ đã tiếp nhận và đang xử lý trên hệ thống cũ. Xem chi tiết Công văn số 614/CV-CNTT về triển khai hệ thống phần mềm giao dịch bảo hiểm xã hội điện tử
haivtca
Tác giả haivtca Admin
Bài viết trước Hệ thống phần mềm giao dịch BHXH điện tử mới nhất

Hệ thống phần mềm giao dịch BHXH điện tử mới nhất

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo