Hạch toán kế toán tại phòng vé máy bay

haivtca Tác giả haivtca 16/07/2024 4 phút đọc

Câu hỏi: Khi đặt vé máy bay, nhiều cá nhân mua, họ đặt vé từ rất sớm. Bên đại lý xuất vé cho công ty, nhưng khách hàng chưa lấy vé. Vậy em phải hạch toán như thế nào? Trường hợp nhân viên công ty đi công tác thì hạch toán ra sao? Hoa hồng rất ít, bên đại lý họ không lấy hóa đơn thì có nhất thiết công ty em phải xuất hóa đơn không? Hạch toán kế toán tại phòng vé máy bay?

Em cảm ơn chuyên gia!

Trả lời: Đại lý thuế Công Minh xin trả lời câu hỏi của bạn như sau:

ke-toan-phong-ve

1. Trường hợp cá nhân mua, họ đặt tiền lấy vé trước, bạn có thể hạch toán:

Nợ TK 111,112

Có TK 131

Xem chi tiết: Nguyên tắc, hướng dẫn hạch toán các tài khoản:

Tài khoản 111 theo thông tư 200

Tài khoản 112 theo thông tư 200

Tài khoản 131 theo thông tư 200

– Số tiền khách hàng trả trước khi giao hàng cho khách, hạch toán:

Nợ TK 154

Có TK 331

Tài khoản 154 theo thông tư 200

Tài khoản 331 theo thông tư 200

– Tiền vé lấy của đại lý, xuất hóa đơn hạch toán:

Nợ TK 131

Có TK 511,331

– Bạn theo dõi chi tiết theo từng khách hàng, để kết chuyển giá vốn của tiền vé khi ghi nhận doanh thu

Nợ 632

Có TK 154

2. Trường hợp vé máy bay do nhân viên công ty đi công tác, bạn hạch toán thẳng vào chi phí quản lý của đơn vị

Nợ TK 642

Có TK 111, 112, 331

3. Công ty bạn được hưởng hoa hồng ít hay nhiều thì công ty bạn vẫn phải xuất hóa đơn khi xác định doanh thu. Nếu bên đại lý không lấy hóa đơn, bạn ghi rõ vào hóa đơn: khách hàng không lấy hóa đơn và kẹp cả 3 liên lưu cùng liên gốc

Mời các bạn xem tiếp: Thuế và kế toán phòng vé máy bay

Từ khóa: Hạch toán kế toán tại phòng vé máy bay, Hướng dẫn hạch toán kế toán tại phòng vé máy bay...

haivtca
Tác giả haivtca Admin
Bài viết trước Thuế và Kế toán phòng vé máy bay

Thuế và Kế toán phòng vé máy bay

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo