Home » Bài đăng » Công văn số 614/CV-CNTT triển khai phần mềm giao dịch BHXH điện tử

Công văn số 614/CV-CNTT triển khai phần mềm giao dịch BHXH điện tử

Công văn số 614/CV-CNTT triển khai phần mềm giao dịch BHXH điện tử. Bảo hiểm xã hội điện tử giúp doanh nghiệp giao dịch điện tử được thuận lợi giảm thời gian đi lại giữa bảo hiểm và doanh nghiệp. Theo Công văn số 614/CV-CNTT hướng dẫn những nội dung như sau:

Công văn số 614/CV-CNTT triển khai phần mềm giao dịch BHXH điện tử
Công văn số 614/CV-CNTT triển khai phần mềm giao dịch BHXH điện tử
  1. Phần mềm cổng thông tin điện tử sẽ được cài đặt với tên miền: http://gddt.baohiemxahoi.gov.vn/
  2. Bộ cài đặt phần mềm tiếp nhận và quản lý hồ sơ triển khai tại cơ quan BHXH được cập nhật tại địa chỉ FTP cung cấp phần mềm của ngành (ftp://ftp.vssie.gov.vn). Hướng dẫn của phần mềm được cập nhật kèm theo tên FTP.
  3. Bộ cài đặt phần mềm Kê khai bảo hiểm xã hội được cập nhật trên cổng thông tin điện tử (http://gddt.baohiemxahoi.gov.vn/)
  4. Đề nghị BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện một số nội dung như sau:

– Thông báo cho các đơn vị sủ dụng lao động trong phạm vi quản lý các nội dung:

+ Các đơn vi sử dụng lao động đang giao dịch trực tiếp trên cổng thông tin điện tử của BHXH Việt Nam thục hiện đăng ký lại thông tin theo mẫu số 01/ĐK- GĐ tại phụ lục 2 Quyết định số 528/ỌĐ-BHXH.

+ Các đơn vị sử dụng lao động đang thực hiện giao dịch hồ sơ qua mạng (không dùng chữ ký số) chuyển qua đăng ký lại vả thực hiện giao dịch trên cổng thông tin điện tử mới (http://gddt-baohiemxahoi.gov.vn).

– Tổ chức triển khai phần mềm Tiếp nhận và quả lý hồ sơ mới trong cơ quan BHXH cấp tỉnh/huyện.

– Chấm dứt toàn bộ việc liên hệ, hỗ trợ giữa cơ quan BHXH với Công ty cổ phần TS24; Thực hiện sao lưu sau đó xóa toàn bộ dữ liệu và không để thất thoát dữ liệu trên máy chủ của TS24; Trả lại máy chủ của Công ty cổ phần TS 24 đang đặt tại cơ quan BHXH.

– Không tiếp nhận mới hồ sơ trên hệ thống phần mềm Tiếp nhận và quản lý hồ sơ cũ; Giải quyết những hồ sơ đã tiếp nhận và đang xử lý trên hệ thống cũ.

5. Thời gian triển khai hệ thống mới dự kiến bắt đầu từ ngày 16/11/2015.

Xem chi tiết Công văn số 614/CV-CNTT triển khai phần mềm giao dịch BHXH điện tử tại đây.

Tiếp theo

Hợp lý hóa đơn trên 20 triệu KHÔNG chuyển khoản

Thanh toán hóa đơn trên 20 triệu bằng tài khoản cá nhân có bị loại …