Hướng dẫn lập mẫu 01/KK-XS tờ khai khấu trừ thuế TNCN

haivtca Tác giả haivtca 01/07/2015 4 phút đọc

Theo thông tư 156/2013/TT-BTC, Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ hướng dẫn lập mẫu 01/KK-XS: tờ khai khấu trừ thuế TNCN mới nhất

Hướng dẫn lập mẫu 01/KK-XS

Cách gọi:

– Từ menu chức năng “Kê khai/Thuế Thu Nhập Cá Nhân” chọn “TK TNCN Mẫu 01/KK-XS theo tháng” khi đó màn hình chọn kỳ kê khai sẽ hiển thị ra như sau.

29-09-2015-9-18-34-AM (1)

A. Trường hợp khai tờ khai lần đầu:

– Bạn chọn “Tờ khai lần đầu” nhấn vào nút lệnh “Đồng ý” để hiển thị ra tờ khai thuế TNCN mẫu 01/KK-XS – Tháng với hộp chọn “Lần đầu” trên tờ khai được đánh dấu “X” như hình dưới.

Mẫu 01/KK-XS: tờ khai khấu trừ thuế TNCN mới nhất
Mẫu 01/KK-XS: tờ khai khấu trừ thuế TNCN mới nhất

– Các chỉ tiêu cần nhập:

+ Nhập các chỉ tiêu: [21], [22], [23] dạng số, không âm, và mặc định giá trị ban đầu là số 0.

– Các chỉ tiêu có ràng buộc :

+ Chỉ tiêu [22]: Nhỏ hơn hoặc bằng chỉ tiêu [21]

+ Chỉ tiêu [23]: Nhỏ hơn hoặc bằng chỉ tiêu [22]

B.Trường hợp khai tờ khai bổ sung

– Bạn chọn “Tờ khai bổ sung” ,và lần bổ sung rồi nhấn vào nút lệnh “Đồng ý” để hiển thị ra tờ khai thuế TNCN mẫu 01/KK-XS – Tháng với hộp chọn “Bổ sung” trên tờ khai được đánh dấu “X” như hình dưới và lần bổ sung thứ mấy được đánh dấu “Lần” thứ mấy.

Untitled65

Từ khóa: Hướng dẫn lập mẫu 01/KK-XS, cách lập mẫu 01/KK-XS,

Đại lý thuế Công Minh vừa chia sẻ hướng dẫn lập mẫu 01/KK-XS: tờ khai khấu trừ thuế TNCN mới nhất theo thông tư 156/2013/TT-BTC

haivtca
Tác giả haivtca Admin
Bài viết trước Hóa đơn mua của cục thuế có phải thanh toán qua ngân hàng không

Hóa đơn mua của cục thuế có phải thanh toán qua ngân hàng không

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo