Hóa đơn mua của cục thuế có phải thanh toán qua ngân hàng không

Thuế Công Minh Tác giả Thuế Công Minh 19/07/2024 6 phút đọc

Theo quy định của pháp luật thuế thì doanh nghiệp mua hàng đối với những hóa đơn từ 20 triệu trở lên doanh nghiệp phải thanh toán không dùng tiền mặt. Vậy đối với những hóa đơn mua của cơ quan thuế trên 20 triệu đồng doanh nghiệp có phải thanh toán qua ngân hàng không?

Hóa đơn mua của cục thuế có phải thanh toán qua ngân hàng không
Hóa đơn mua của cục thuế có phải thanh toán qua ngân hàng không

Căn cứ Thông tư 39/2014/TT-BTC tại Điều 13, Khoản 1 quy định cấp hóa đơn do cục thuế đặt in như sau:

“1. Cơ quan thuế cấp hóa đơn cho các tổ chức không phải là doanh nghiệp, hộ và cá nhân không kinh doanh nhưng có phát sinh hoạt động bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ cần có hóa đơn để giao cho khách hàng.

Trường hợp tổ chức không phải là doanh nghiệp, hộ và cá nhân không kinh doanh bán hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng hoặc thuộc trường hợp không phải kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng thì cơ quan thuế không cấp hóa đơn.”

Như vậy cơ quan thuế chỉ cấp hóa đơn cho những tổ chức không phải là doanh nghiệp, hộ cá nhân không kinh doanh nhưng bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ và cần có hóa đơn để giao cho người mua.

Cơ quan thuế không bán hóa đơn cho hộ, cá nhân bán hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT hoặc đối tượng không phải kê khai, nộp thuế GTGT. Do đó những trường hợp được cơ quan thuế cấp hóa đơn là nhưng trường hợp thuộc đối tượng chịu thuế GTGT. Các đối tượng chịu thuế GTGT thì phải tuân thủ theo quy định của pháp luật về pháp luật thuế GTGT và thuế TNDN.

Thông tư 26/2015/TT-BTC tại Điều 1, Khoản 10 Sửa đổi, bổ sung Điều 15 Thông tư 219/2013/TT-BTC như sau:

“2. Có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt đối với hàng hóa, dịch vụ mua vào (bao gồm cả hàng hóa nhập khẩu) từ hai mươi triệu đồng trở lên, trừ các trường hợp giá trị hàng hóa, dịch vụ nhập khẩu từng lần có giá trị dưới hai mươi triệu đồng, hàng hóa, dịch vụ mua vào từng lần theo hóa đơn dưới hai mươi triệu đồng theo giá đã có thuế GTGT và trường hợp cơ sở kinh doanh nhập khẩu hàng hóa là quà biếu, quà tặng của tổ chức, cá nhân ở nước ngoài.”

Thông tư 96/2015/TT-BTC tại Điều 4 Sửa đổi, bổ sung Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC như sau:

Điều 6. Các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế

Trừ các khoản chi không được trừ nêu tại Khoản 2 Điều này, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

a) Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

b) Khoản chi có đủ hoá đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.

c) Khoản chi nếu có hoá đơn mua hàng hoá, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế GTGT) khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.”

Như vậy, đối với hóa đơn mua của cơ quan thuế:

- Doanh nghiệp phải thanh toán qua ngân hàng cho người bán để được khấu trừ thuế GTGT đầu vào và tính vào chi phí được trừ.

- Về điều kiện thanh toán qua ngân hàng doanh nghiệp phải thanh toán từ tài khoản của công ty đã đăng ký với cơ quan thuế sang tài khoản của người bán đã đăng ký với cơ quan thuế.

Thuế Công Minh
Tác giả Thuế Công Minh Admin
Bài viết trước Các khoản chi giáo dục nghề nghiệp đào tạo nghề nghiệp được tính vào chi phí được trừ.

Các khoản chi giáo dục nghề nghiệp đào tạo nghề nghiệp được tính vào chi phí được trừ.

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo