Quyết định thành lập hội đồng hủy hóa đơn

Thuế Công Minh Tác giả Thuế Công Minh 03/08/2015 3 phút đọc

Trên thực tế, thủ tục xóa bỏ hóa đơn thường diễn ra phổ biến và đơn giản hơn. Nhưng trong một số trường hợp, doanh nghiệp không được xóa bỏ mà bắt buộc phải thực hiện thủ tục hủy hóa đơn theo quy định tại Thông tư 39/2014/TT-BTC: "a) Hóa đơn đặt in bị in sai, in trùng, in thừa phải được hủy trước khi thanh lý hợp đồng đặt in hóa đơn. b) Tổ chức, hộ, cá nhân có hóa đơn không tiếp tục sử dụng phải thực hiện hủy hóa đơn. Thời hạn hủy hóa đơn chậm nhất là ba mươi (30) ngày, kể từ ngày thông báo với cơ quan thuế. Trường hợp cơ quan thuế đã thông báo hóa đơn hết giá trị sử dụng (trừ trường hợp thông báo do thực hiện biện pháp cưỡng chế nợ thuế), tổ chức, hộ, cá nhân phải hủy hóa đơn, thời hạn hủy hóa đơn chậm nhất là mười (10) ngày kể từ ngày cơ quan thuế thông báo hết giá trị sử dụng hoặc từ ngày tìm lại được hóa đơn đã mất. c) Các loại hóa đơn đã lập của các đơn vị kế toán được hủy theo quy định của pháp luật về kế toán. d) Các loại hóa đơn chưa lập nhưng là vật chứng của các vụ án thì không hủy mà được xử lý theo quy định của pháp luật" Trong thủ tục hủy hóa đơn được quy định tại điều 29 Thông tư 39/2014/TT-BTC, các doanh nghiệp cần phải có Quyết định thành lập hội đồng hủy hóa đơn do giám đốc ký và đóng dấu. Chúng tôi xin chia sẻ mẫu quyết định như sau:

Quyet dinh thanh lap hoi dong huy hoa don
Quyet dinh thanh lap hoi dong huy hoa don
Như vậy, với Quyết định thành lập hội đồng hủy hóa đơn như trên, Doanh nghiệp mới có thể tiến hành làm thủ tục theo đúng quy định của cơ quan thuế. Mời các bạn xem thêm bài viết

Thuế Công Minh
Tác giả Thuế Công Minh Admin
Bài viết trước Những điều kế toán cần biết về thuế- Tuần 1 T08/2015

Những điều kế toán cần biết về thuế- Tuần 1 T08/2015

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo