Home » Bài đăng » Hướng dẫn lập giấy nộp tiền phí môn bài năm 2017

Hướng dẫn lập giấy nộp tiền phí môn bài năm 2017

Với quy định chuyển từ thuế môn bài sang tiền phí môn bài, dẫn đến nội dung khi viết trên giấy nộp tiền bằng bản cứng hay nộp thuế điên tử có sự thay đổi từ năm 2017. Để tránh các sai sót, Đại lý thuế Công Minh xin Hướng dẫn lập giấy nộp tiền phí môn bài năm 2017

Hướng dẫn lập giấy nộp tiền phí môn bài năm 2017

Vơi việc phần phí môn bài, thì phần tiểu mục hay Nôi dung kinh tế trên giấy nộp tiền có sự thay đổi. Người nộp thuế thực hiện điền số tiểu mục theo nôi dung sau:

Mẫu giấy nôp tiền vào ngân sách Tại đây

Mức môn bàiVốn điều lệPhí  Môn bàiTiểu mục nộp phí
1Trên 10 tỷ đồng3,000,0002862
2Từ 10 tỷ trở xuống2,000,0002863
4Chi nhánh, Văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, Đơn vị  SN, tổ chức kinh tế khác1,000,0002864

Lưu ý: Nếu doanh nghiệp sai tiểu mục Đồng nghĩa với việc doanh nghiệp chưa nộp tiền thuế và sẽ bi tính tiền chậm nộp – Doanh nghiệp sẽ phải tụ thực hiện điều chỉnh theo mẫu Đề nghị điều chỉnh mẫu thu NSNN C1-07

Người nộp thuế cũng có thể tham khảo nội dung lập giấy nộp tiền như sau

GIẤY NỘP TIỀN VÀO NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

Người nộp thuế:Công ty TNHH Tư vấn và Đại lý thuế Công Minh           Mã số thuế:  

Địa chỉ: Số 67B, ngõ 299/56 Đường Hoàng Mai, quận Hoàng Mai          Tỉnh, TP: Hà Nội

Người nộp thay: …………………………………………….. …………………………….Mã số thuế:……….

Địa chỉ: ………………………………………………………………………………….

Huyện: …………………………………………………………………………………………Tỉnh, TP: …..

Đề nghị NH (KBNN): ……………………….. trích TK số: …………..

hoặc thu tiền mặt để:

Nộp vào NSNN                       TK tạm thu(1)                                       TK thu hồi quỹ hoàn thuế GTGT(2)

Tại KBNN : …………………………………….. ……………..tỉnh, TP: Hà Nội

Mở tại NHTM ủy nhiệm thu :………………………………………………

Trường hợp nộp theo kết luận của CQ có thẩm quyền(3):

Kiểm toán NN                         Thanh tra TC

Thanh tra CP            CQ có thẩm quyền khác

Tên cơ quan quản lý thu : 

Tờ khai HQ số(1): …………………………………………..  ngày: …………………………….. ………Loại hình XNK(1):………………………………

 

Phần dành cho NNT ghi khi nộp tiền vào NSNNPhần dành cho NH uỷ nhiệm thu/KBNN ghi khi thu tiền(*)
STTNội dung các khoản nộp NS (4)Số tiềnMã NDKTMã chương
1Nộp phí môn bài năm 20172.000.0000

2863

754
Tổng cộng2.000.0000

Tổng số tiền ghi bằng chữ: Hai triệu đồng

 

PHẦN DÀNH CHO KBNN GHI KHI HẠCH TOÁN:

 

Mã CQ thu:……………………………………………                 Nợ TK:…………………………………………..

Mã ĐBHC: …………………………………………….                 Có TK: …………………………………………..

Mã nguồn NSNN:………………………………….

ĐỐI TƯỢNG NỘP TIỀN

Ngày… tháng… năm…

Người nộp tiền     Kế toán trưởng(5)      Thủ trưởng(5)

NGÂN HÀNG (KBNN)

Ngày……tháng……năm……

                  Kế toán                  Kế toán trưởng

Mời các bạn xem thêm các bài viết liên quan

Tiếp theo

Cách xử lý 20 tình huống Thuế TNDN

Cách xử lý 20 tình huống thường gặp về thuế TNDN

Có rất nhiều quy định và công văn trả lời của tổng cục thuế về …