Những chính sách có hiệu lực từ ngày 01/01/2017

Thuế Công Minh Tác giả Thuế Công Minh 25/12/2016 7 phút đọc

Thời điểm năm 2017 sắp tới cũng là thời điểm một số văn bản mới co hiệu lực. Cùng Đại lý thuế Công Minh điểm lại những chính sách quan trọng đới với lĩnh vực kế toán - thuế cùng năm rõ thực hện đúng theo quy định.

Những chính sách có hiệu lực từ ngày 01/01/2017

1. Thông tư 133/2016/TT-BTC

Đây là văn bản có thể xem như là quan trọng nhất đối với người hoạt động trong lĩnh vực kế toán - thuế. Thông tư 133/2016/TT-BTC được ban hành ngày 26/8/2016 hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa có một số điểm mới nổi bật:

 • Đổi mới cách tiếp cận chính sách;
 • Đề cao tính khả thi áp dụng trong thực tế doanh nghiệp;
 • Tách biệt kế toán và thuế, hướng đến phục vụ nhu cầu quản trị, điều hành doanh nghiệp;
 • Kế toán không phải là câu chuyện Nợ – Có, cần tách biệt kỹ thuật ghi chép trên sổ kế toán và kỹ thuật trình bày báo cáo tài chính;
 • Coi trọng bản chất hơn hình thức và tên gọi giao dịch;
 • Tiếp cận gần hơn thông lệ và Chuẩn mực quốc tế.

Thông tư 133/2016/TT-BTC thay thế Quyết định 48/2006/QĐ-BTC, có hiệu lực áp dụng cho năm tài chính bắt đầu hoặc sau ngày 01/01/2017, những quy định trái với thông tư này đều bị bãi bỏ.

2. Tăng lương tối thiểu vùng từ 180.000 – 250.000 đồng/tháng

Theo Nghị định 153/2016/NĐ-CP thì lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động chính thức tăng từ ngày 01/01/2017.

– Mức lương tối thiểu được tăng theo từng vùng như sau:

 • Vùng I: 3.750.000 đồng/tháng (tăng 250.000 đồng/tháng so với năm 2016);
 • Vùng II: 3.320.000 đồng/tháng (tăng 220.000 đồng/tháng so với năm 2016);
 • Vùng III: 2.900.000 đồng/tháng (tăng 200.000 đồng/tháng so với năm 2016);
 • Vùng IV: 2.580.000 đồng/tháng (tăng 180.000 đồng/tháng so với năm 2016).

– Việc thay đổi địa bàn như sau:

muc-luong-toi-thieu-vung

3. Nghị định 140/2016/NĐ-CP về lệ phí trước bạ

– Theo Nghị định 140/2016/NĐ-CP về lệ phí trước bạ, hồ sơ khai lệ phí trước bạ đối với tài sản là nhà, đất bao gồm:

 • Tờ khai lệ phí trước bạ (Mẫu số 01 ban hành kèm theo Nghị định này).
 • Các giấy tờ chứng minh tài sản (hoặc chủ tài sản) thuộc diện miễn lệ phí trước bạ (nếu có).

– Đối với trường hợp khai lệ phí trước bạ điện tử, hồ sơ như sau:

 • Tờ khai lệ phí trước bạ theo Mẫu số 01 nêu trên;
 • Các giấy tờ hợp pháp kèm theo Tờ khai lệ phí trước bạ thực hiện theo quy định của các cơ quan cấp đăng ký khi làm thủ tục đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản.

Trường hợp quy trình phối hợp liên thông của các cơ quan nhà nước thực hiện thủ tục hành chính trong công tác cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu, sử dụng tài sản có quy định khác thì thực hiện theo quy định đó.

4. Nghị định 139/2016/NĐ-CP về mức thu lệ phí môn bài

– Đối với tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ:

muc-thu-thue-mon-bai

– Đối với cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ:

muc-le-phi-mon-bai Nghị định 139/2016/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/01/2017, bãi bỏ Nghị định 75/2002/NĐ-CP và Điều 18 Nghị định 83/2013/NĐ-CP.

Đây là bốn văn bản mà kế toán cần lưu ý thực hiện.

Thuế Công Minh
Tác giả Thuế Công Minh Admin
Bài viết trước Hướng dẫn xử lý âm quỹ tiền mặt khi lên báo cáo tài chính

Hướng dẫn xử lý âm quỹ tiền mặt khi lên báo cáo tài chính

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo