Hướng dẫn lập giấy nộp tiền phí môn bài năm 2017

Thuế Công Minh Tác giả Thuế Công Minh 26/12/2016 6 phút đọc

Với quy định chuyển từ thuế môn bài sang tiền phí môn bài, dẫn đến nội dung khi viết trên giấy nộp tiền bằng bản cứng hay nộp thuế điên tử có sự thay đổi từ năm 2017. Để tránh các sai sót, Đại lý thuế Công Minh xin Hướng dẫn lập giấy nộp tiền phí môn bài năm 2017

Hướng dẫn lập giấy nộp tiền phí môn bài năm 2017

Vơi việc phần phí môn bài, thì phần tiểu mục hay Nôi dung kinh tế trên giấy nộp tiền có sự thay đổi. Người nộp thuế thực hiện điền số tiểu mục theo nôi dung sau: Mẫu giấy nôp tiền vào ngân sách Tại đây
Mức môn bàiVốn điều lệPhí Môn bàiTiểu mục nộp phí
1Trên 10 tỷ đồng3,000,0002862
2Từ 10 tỷ trở xuống2,000,0002863
4Chi nhánh, Văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, Đơn vị SN, tổ chức kinh tế khác1,000,0002864
Lưu ý:Nếu doanh nghiệp sai tiểu mục Đồng nghĩa với việc doanh nghiệp chưa nộp tiền thuế và sẽ bi tính tiền chậm nộp - Doanh nghiệp sẽ phải tụ thực hiện điều chỉnh theo mẫu Đề nghị điều chỉnh mẫu thu NSNN C1-07 Người nộp thuế cũng có thể tham khảo nội dung lập giấy nộp tiền như sau

GIẤY NỘP TIỀN VÀO NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

Người nộp thuế:Công ty TNHH Tư vấn và Đại lý thuế Công Minh Mã số thuế: Địa chỉ: Số 67B, ngõ 299/56 Đường Hoàng Mai, quận Hoàng Mai Tỉnh, TP: Hà Nội Người nộp thay: ..................................................... ..................................Mã số thuế:.......... Địa chỉ: .............................................................................................. Huyện: ......................................................................................................Tỉnh, TP: ..... Đề nghị NH (KBNN): ............................. trích TK số: .............. hoặc thu tiền mặt để: Nộp vào NSNN TK tạm thu(1) TK thu hồi quỹ hoàn thuế GTGT(2) Tại KBNN : ............................................ ……………..tỉnh, TP: Hà Nội Mở tại NHTM ủy nhiệm thu :……………………………………………… Trường hợp nộp theo kết luận của CQ có thẩm quyền(3): Kiểm toán NN Thanh tra TC Thanh tra CP CQ có thẩm quyền khác Tên cơ quan quản lý thu : Tờ khai HQ số(1): .................................................. ngày: ................................... ………Loại hình XNK(1):………………………………  
Phần dành cho NNT ghi khi nộp tiền vào NSNNPhần dành cho NH uỷ nhiệm thu/KBNN ghi khi thu tiền(*)
STTNội dung các khoản nộp NS (4)Số tiềnMã NDKTMã chương
1Nộp phí môn bài năm 20172.000.0000

2863

754
Tổng cộng2.000.0000
Tổng số tiền ghi bằng chữ: Hai triệu đồng  
PHẦN DÀNH CHO KBNN GHI KHI HẠCH TOÁN:   Mã CQ thu:................................................... Nợ TK:.................................................. Mã ĐBHC: .................................................... Có TK: .................................................. Mã nguồn NSNN:........................................
ĐỐI TƯỢNG NỘP TIỀN Ngày… tháng… năm… Người nộp tiền Kế toán trưởng(5) Thủ trưởng(5)NGÂN HÀNG (KBNN) Ngày……tháng……năm…… Kế toán Kế toán trưởng
Mời các bạn xem thêm các bài viết liên quan
Thuế Công Minh
Tác giả Thuế Công MinhAdmin
Bài viết trước Những chính sách có hiệu lực từ ngày 01/01/2017

Những chính sách có hiệu lực từ ngày 01/01/2017

Bài viết tiếp theo

Hạch toán tiền thuế truy thu sau quyết toán

Hạch toán tiền thuế truy thu sau quyết toán
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo