Hướng dẫn chi tiết cách hoàn thuế thu nhập cá nhân (TNCN) mới nhất

haivtca Tác giả haivtca 17/07/2024 10 phút đọc

Những cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công từ hai nơi trở lên, phải tự quyết toán thuế TNCN, nếu có số thuế khấu trừ nộp thừa, sẽ được chuyển kỳ sau hoặc hoàn thuế. Thủ tục, hồ sơ đối với việc hoàn thuế TNCN thế nào? Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ với các bạn bài viết Hướng dn chi tiết cách hoàn thuế thu nhp cá nhân (TNCN) mi nht Thông tư 156 năm 2013 hướng dẫn điều kiện để được hoàn thuế thu nhập cá nhân, hồ sơ thủ ̣tục hoàn thuế thu nhập cá nhân như sau:

 1. Điu kin hoàn thuế thu nhp cá nhân:
Cách hoàn thuế Thu nhập Cá nhân Điều 53 Thông tư 156/2013/TT-BTC quy định về điều kiện hoàn thuế TNCN như sau: “Vic hoàn thuế thu nhp cá nhân ch áp dng đi vi nhng cá nhân đã có mã s thuế ti thi đim đ ngh hoàn thuế. Đi vi cá nhân đã u quyn quyết toán thuế cho t chc, cá nhân tr thu nhp thc hin quyết toán thay thì vic hoàn thuế ca cá nhân được thc hin thông qua t chc, cá nhân tr thu nhp. Cá nhân trc tiếp quyết toán vi cơ quan thuế nếu có s thuế np tha thì được hoàn thuế, hoc bù tr vi s thuế phi np ca k tiếp theo. Theo quy đnh trên, thì :
 • Chỉ những cá nhân có MST mới được hoàn thuế
 • Nếu cá nhân có 1 nguồn thu nhập, uỷ quyền quyết toán cho đơn vị chi trả, sau khi quyết toán năm, đơn vị chi trả thu nhập sẽ tự bù trừ số thuế nộp thừa, nộp thiếu của các cá nhân. Đơn vị chi trả có trách nhiệm bù số thuế nộp thừa vào kỳ sau hoặc đ ngh hoàn thuế nộp thừa.
 • Những cá nhân có từ hai nguồn thu nhập từ tiền lương, tiền công, thuộc diện trực tiếp kê khai, hoặc quyết toán với cơ quan thuế có thể lựa chọn bù trừ số thuế nộp thừa vào kỳ sau, hoặc làm thủ tục hoàn thuế
 • Trường hợp cá nhân có phát sinh hoàn thuế thu nhập cá nhân nhưng chậm nộp tờ khai quyết toán thuế theo quy định thì không áp dụng phạt đối với vi phạm hành chính khai quyết toán thuế quá thời hạn.
 1. Cách thc hin hoàn thuế thu nhp cá nhân
 • Nộp trực tiếp tại bộ phận hỗ trợ NNT • Gửi qua đường bưu điện
 1. Hoàn thuế đi vi t chc, cá nhân tr thu nhp thc hin quyết toán thay cho các cá nhân có y quyn quyết toán thuế.
 • Nộp hồ sơ hoàn thuế cho cơ quan thuế trực tiếp quản lý.
 • Hồ sơ hoàn thuế bao gồm: – Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu ngân sách nhà nước theo mẫu số 01/ĐNHT ban hành kèm theo Thông tư 156/2013/TT – BTC – Bản chụp chứng từ, biên lai nộp thuế thu nhập cá nhân và người đại diện hợp pháp của tổ chức, cá nhân trả thu nhập ký cam kết chịu trách nhiệm tại bản chụp đó.
 1. Đi vi cá nhân có thu nhp t kinh doanh; cá nhân có thu nhp t tin lương, tin công trc tiếp quyết toán thuế vi cơ quan thuế:
Không phải nộp hồ sơ hoàn thuế mà chỉ cần ghi số thuế đề nghị hoàn vào chỉ tiêu [45] – “Số thuế hoàn trả vào tài khoản NNT” hoặc chỉ tiêu [47] – “Tổng số thuế bù trừ cho các phát sinh của kỳ sau” tại tờ khai quyết toán thuế theo mẫu số 09/KK-TNCN khi quyết toán thuế.
 1. Đi vi cá nhân chuyn nhượng chng khoán có nhu cu quyết toán thuế:
Không phải nộp hồ sơ hoàn thuế mà chỉ cần ghi số thuế đề nghị hoàn vào chỉ tiêu số [31] – “Số thuế hoàn trả vào tài khoản NNT” hoặc chỉ tiêu số [33] – “Số thuế bù trừ vào kỳ sau” tại tờ khai quyết toán thuế theo mẫu số 13/KK-TNCN khi quyết toán thuế. Mi các bn xem tiếp: Đối tượng không phải quyết toán thuế thu nhập cá nhân, Tờ khai thuế thu nhập cá nhân theo thông hoặc quý có băt buộc phải nộp không
haivtca
Tác giả haivtca Admin
Bài viết trước Trách nhiệm nộp hồ sơ khai thuế tiêu thụ đặc biệt

Trách nhiệm nộp hồ sơ khai thuế tiêu thụ đặc biệt

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo