Công ty xuất hóa đơn bị sai số lượng và đã kê khai thuế

Thuế Công Minh Tác giả Thuế Công Minh 16/07/2024 2 phút đọc
Hỏi:

Công ty tôi xuất hóa đơn cho khách hàng bị sai số lượng, hóa đơn đó đã kê khai thuế. Vậy các bạn cho tôi hỏi trường hợp này tôi phải xử lý như thế nào?

Trả lời:

Theo Khoản 3, Điều 20, Thông tư 39/2014/TT-BTC quy định: "3. Trường hợp hóa đơn đã lập và giao cho người mua, đã giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ, người bán và người mua đã kê khai thuế, sau đó phát hiện sai sót thì người bán và người mua phải lập biên bản hoặc có thỏa thuận bằng văn bản ghi rõ sai sót, đồng thời người bán lập hóa đơn điều chỉnh sai sót. Hóa đơn ghi rõ điều chỉnh (tăng, giám) số lượng hàng hóa, giá bán, thuế suất thuế giá trị gia tăng…, tiền thuế giá trị gia tăng cho hóa đơn số…, ký hiệu… Căn cứ vào hóa đơn điều chỉnh, người bán và người mua kê khai điều chỉnh doanh số mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào. Hóa đơn điều chỉnh không được ghi số âm (-)." Vậy theo quy định trên, bạn lập biên bản ghi rõ sai sót và xuất hóa đơn điều chỉnh.

Thuế Công Minh
Tác giả Thuế Công Minh Admin
Bài viết trước Về tờ khai thuế tháng I

Về tờ khai thuế tháng I

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo