Công văn 5006/TCT-CS về ưu đãi thuế TNDN với lãi tiền gửi, cho vay

Thuế Công Minh Tác giả Thuế Công Minh 26/11/2015 3 phút đọc

Công văn 5006/TCT-CS do Tổng cục thuế ban hành ngày 26 tháng 11 năm 2015 hướng dẫn chi tiết Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam về xác định ưu đãi thuế TNDN với lãi tiền gửi, tiền cho vay xuất phát từ hợp đồng mua bán bằng ngoại tệ của đơn vị. Đại lý thuế Công Minh xin tóm tắt lại nội dung như sau.

Ưu đãi thuế TNDN với lãi tiền gửi, cho vay

Trường hợp Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam thực hiện hợp đồng mua bán ngoại tệ bằng USD theo tỷ giá ấn định trước rồi thực hiện cho các ngân hàng vay ngoại tệ thì phần thu nhập đó có được hưởng ưu đãi thuế 20% như công ty Samsung đang được hưởng.

Theo khỏan 3 khoản 4 Điều 18 Thông tư 78 năm 2014 về thuế thu nhập doanh nghiệp, các đối tượng không được ưu đãi thuế là

Công văn 5006/TCT-CS về ưu đãi thuế TNDN với lãi tiền gửi, cho vay

Theo đó, công ty Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam đang được hưởng ưu đãi thuế cho các hoạt động kinh doanh sản xuất liên quan đến lĩnh vực công nghệ cao nên được hưởng mức thuế ưu đãi. Còn trường hợp buôn bán ngoại tệ là hoạt động tài chính của doanh nghiệp và không thuộc đối tượng được ưu đãi thuế cho nên doanh nghiệp không được hưởng ưu đãi thuế cho phần này

Toàn văn nội dung công văn 5006/TCT-CS

Một số văn bản tham khảo:
Thuế Công Minh
Tác giả Thuế Công Minh Admin
Bài viết trước Công văn 5004/TCT-CS về kê khai khấu trừ hóa đơn bỏ sót

Công văn 5004/TCT-CS về kê khai khấu trừ hóa đơn bỏ sót

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo