Chủ DN tư nhân có cần tham gia bảo hiểm

Thuế Công Minh Tác giả Thuế Công Minh 17/07/2024 4 phút đọc

Đối với các doanh nghiệp Người quản lý doanh nghiệp có hưởng tiền lương, tiền công theo quy định tại Khoản 13, 14 Luật Doanh nghiệp... thì tham gia BHXH nhưng đối với chủ doanh nghiệp tư nhân không có hợp đồng lao động, chi phí tiền lương không được tính vào chi phí tính thuế thu nhập doanh nghiệp thì có cần tham gia bảo hiểm. Đại lý thuế Công Minh xin hướng dẫn Chủ DN tư nhân có cần tham gia bảo hiểm

Chủ DN tư nhân có cần tham gia bảo hiểm

Theo quy định tại khoản 1.3 Điều 4 Quyết định 1111/QĐ-BHXH, quy định về đối tượng tham gia bảo hiểm như sau Chủ DN tư nhân có cần tham gia bảo hiểm

"Người quản lý doanh nghiệp hưởng tiền lương, tiền công thuộc các chức danh quy định tại Khoản 13, Điều 4 Luật Doanh nghiệp, gồm: chủ sở hữu, giám đốc doanh nghiệp tư nhân, thành viên hợp danh công ty hợp danh, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc và các chức danh quản lý khác do Điều lệ công ty quy định."

Vì vây, trường hợp chủ doanh nghiệp tư nhân có cần tham gia bảo hiểm hay không sẽ tùy thuộc vào tình hình thực tế của Doanh nghiệp khi người chủ sỡ hữu đó có thuộc trong danh sách những người hưởng lương tại công ty hay không và sẽ được quy định trong điều lệ công ty.

Khi người chủ doanh nghiệp tư nhân có tên trong danh sách thì cần phải đóng bảo hiểm xã hội

Các bài viết tham khảo
Thuế Công Minh
Tác giả Thuế Công Minh Admin
Bài viết trước Công văn 5006/TCT-CS về ưu đãi thuế TNDN với lãi tiền gửi, cho vay

Công văn 5006/TCT-CS về ưu đãi thuế TNDN với lãi tiền gửi, cho vay

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo