Công văn 4902/TCT-CS về kê khai thuế nhà thầu nước ngoài

Thuế Công Minh Tác giả Thuế Công Minh 19/11/2015 4 phút đọc

Công văn 4902/TCT-CS do Tổng cục thuế ban hành ngày 19 tháng 11 năm 2015 hướng dẫn chi tiết Công ty Doosan Heavy Industries & Construction Co về điều kiện để doanh nghiệp này được kê khai theo phương pháp hỗn hợp bao gồm tính thuế TNDN theo tỷ lệ trên doanh thu và thuế GTGT theo PP khấu trừ. Đại lý thuế Công Minh xin tóm tắt lại nội dung như sau:

Điều kiện khai thuế nhà thầu nước ngoài hỗn hợp

Trường hợp của Công ty Doosan Heavy Industries & Construction Co khi cùng với một công ty khác là Công ty Han Yang liên danh để cùng cung cấp dịch vụ cho công ty tại Việt Nam. Trên cơ sở đó, điều kiện để một doanh nghiệp có thể thực hiện khai thuế theo phương pháp hỗn hợp khi đáp ứng hai điều kiện sau:

1. Công ty Doosan Heavy Industries & Construction Co và Công ty Han Yang ký hợp đồng liên danh theo hình thức chia doanh thu chia sản phẩm và xác định được phần doanh thu và công việc của mình thì sẽ tự kê khai thuế nhà thầu nước ngoài cho doanh nghiệp mình

Công văn 4902/TCT-CS về kê khai thuế nhà thầu nước ngoài

2. Đáp ứng điều kiện tại Điều 14 Thông tư số 103 năm 2014 của Bộ Tài chính về điều kiện sử dụng phương pháp khai thuế hỗn hợp là

  • Doanh nghiệp có cơ sở thường trú tại Việt Nam, hoặc thuộc đối tượng cư trú tại Việt Nam;
  • Thời hạn mà doanh nghiệp thực hiện cung cấp dịch vụ cho doanh nghiệp Việt Nam theo hợp đồng ký kết giữa hai bên phải từ 183 ngày trở lên bắt đầu tính từ ngày hơp đồng có hiệu lực thi hành

Công văn 4902/TCT-CS về kê khai thuế nhà thầu nước ngoài

Trường hợp của doanh nghiệp Doosan Heavy Industries & Construction Co do chưa có đủ hồ sơ nên cần phải bố sung để giải quyết theo quy định

Toàn văn nội dung công văn 4902/TCT-CS tại đây

Thuế Công Minh
Tác giả Thuế Công Minh Admin
Bài viết trước Nghị định 122 năm 2015 về mức lương tôi thiểu vùng 2016

Nghị định 122 năm 2015 về mức lương tôi thiểu vùng 2016

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo