Công văn 4904/TCT-CS về cách tính giá vốn trong chuyển nhượng vốn

Thuế Công Minh Tác giả Thuế Công Minh 15/07/2024 3 phút đọc

Công văn 4904/TCT-CS do Tổng cục thuế ban hành ngày 19 tháng 11 năm 2015 hướng dẫn chi tiết Cục Thuế tỉnh Hưng Yên về việc tính giá vốn trong chuyển nhượng vốn giữa các doanh nghiệp của Công ty cổ phần Huyndai Aluminum ViNa. Đại lý thuế Công Minh xin tóm tắt lại nội dung như sau.

Cách tính giá vốn trong chuyển nhượng vốn

Trường hợp doanh nghiệp Công ty cổ phần Huyndai Aluminum ViNa thực hiện chuyển nhượng vốn với một đơn vị khác và thu về bằng ngoại tệ thì cách tính giá vốn cũng như phần thu nhập tính thuế thu nhập doanh nghiệp cho phần doanh thu từ chuyển nhượng được xác định như sau: Tại tiết a, khoản 2, Điều 14 Thông tư số 123/2012/TT-BTC
Thu nhập tính thuế = Giá chuyển nhượng - Giá mua của phần vốn chuyển nhượng - Chi phí chuyển nhượng
Trong đó: Giá chuyển nhượng ( nếu được chuyển bằng ngoại tệ) thì sẽ được quy đổi ra đồng tiền Việt Nam đồng ( theo đơn vị tiền tệ trên sổ sách của công ty Công ty cổ phần Huyndai Aluminum ViNa) theo tỷ giá bình quân liên ngân hàng tại thời điểm chuyển nhượng vốn Giá mua cổ phần chuyển nhượng được xác định theo tính chất của phần vốn chuyển nhượng Công văn 4904/TCT-CS về cách tính giá vốn trong chuyển nhượng vốn Do vậy, mà công ty Công ty CP Huyndai Aluminum Vina sẽ phải quy đổi toàn bộ tiền ngoại tệ mà nhận công ty nhận được theo đồng tiền Việt Nam để tiền hành hạch toán trên sổ sách cũng như tính phần thu nhập tính thuế cho doanh nghiệp Toàn văn nội dung công văn 4904/TCT-CS tại đây Một số văn bản tham khảo:
Thuế Công Minh
Tác giả Thuế Công Minh Admin
Bài viết trước Công văn 4886/TCT-CS về thu tiền sử dụng đất được ưu đãi

Công văn 4886/TCT-CS về thu tiền sử dụng đất được ưu đãi

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo