Công văn 4886/TCT-CS về thu tiền sử dụng đất được ưu đãi

Thuế Công Minh Tác giả Thuế Công Minh 19/11/2015 3 phút đọc

Công văn 4886/TCT-CS do Tổng cục thuế ban hành ngày 19 tháng 11 năm 2015 hướng dẫn chi tiết Cục Thuế tỉnh Bình Thuận về việc thu tiền về tiền sử dụng đất được ưu đãi Công ty TNHH chăn nuôi Tân Phát khi chuyển nhượng phần đất được ưu đãi đầu tư cho doanh nghiệp khác. Đại lý thuế Công Minh xin tóm tắt lại nội dung như sau.

Thu tiền sử dụng đất được ưu đãi khi doanh nghiệp chuyển nhượng.

Trường hợp công ty Công ty TNHH chăn nuôi Tân Phát được hưởng ưu đãi thuế khi đầu tư dự án mới, nhưng sau một thời gian thì doanh nghiệp có chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho Công tỵ TNHH thương mại dịch vụ khoa học Châu Lê thì do doanh nghiệp Tân Phát thi Cục thuế tỉnh Bình Thuận sẽ phải thực hiện hai công việc sau:

Thực hiện thu lại tiền thuê đất ưu đãi cho doanh nghiệp Tân Phát và thực nộp lại tiền thuế cho Ngân sách nhà nước theo quy định tại khoản 1 điều 16, Thông tư 76 năm 2014 của Bộ Tài chính

Công văn 4886/TCT-CS về thu tiền sử dụng đất được ưu đãi

Với đối với tiền thuê đất của doanh nghiệp Châu Lê phát sinh thì Cục thuế sẽ phải tính lại theo các quy định từ thời điểm chuyển nhượng theo văn bản có hiệu lực hiện hành được quy định tài khoản 1 điều 3 Thông tư 76 năm 2014

Công văn 4886/TCT-CS

Toàn văn nội dung công văn 4886/TCT-CS tại đây

Thuế Công Minh
Tác giả Thuế Công Minh Admin
Bài viết trước Công văn 4902/TCT-CS về kê khai thuế nhà thầu nước ngoài

Công văn 4902/TCT-CS về kê khai thuế nhà thầu nước ngoài

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo