Công văn 4906/TCT-CS về ưu đãi thuế cho ngành nghề bổ sung

Thuế Công Minh Tác giả Thuế Công Minh 19/11/2015 4 phút đọc

Công văn 4906/TCT-CS do Tổng cục thuế ban hành ngày 19 tháng 11 năm 2015 hướng dẫn chi tiết Cục Thuế thành phố Hải Phòng về xác định quyền hưởng ưu đãi thuế cho ngành nghề bổ sung của Công ty TNHH LG Electronics Việt Nam Hải Phòng. Đại lý thuế Công Minh xin tóm tắt lại nội dung như sau.

Ưu đãi thuế cho ngành nghề bổ sung

Trường hợp công ty TNHH LG Electronics Việt Nam Hải Phòng thực hiện dự án đầu tư mới và sau đó mở rộng ngành nghề kinh doanh dựa trên nguồn vốn của dự án đầu tư ban đầu thì doanh thu nhận thêm từ ngành nghề mới đó có được ưu đãi thuế không?

Tổng cục thuế hướng dẫn như sau: với sản xuất, lắp ráp linh kiện điện tử...... và được cấp phép đầu tư tại Khu công nghiệp Tràng Duệ thuộc Khu kinh tế Đình Vũ – Cát Hải, thành phố Hải Phòng (thuộc địa bàn ưu đãi đầu tư) thì được hưởng mức ưu đãi thuế cho doanh nghiệp đối với những ngành nghề kinh doanh được cấp phép

Còn đối với với những ngành nghề: bán buôn bán lẻ linh kiện,... mà công ty TNHH LG Electronics Việt Nam Hải Phòng thực hiện đăng ký thêm trên giấy phép đăng kinh doanh nhưng do công ty không thực hiện thêm dự án đầu mới và hoặc tăng thêm vốn đầu cho các ngành nghề kinh doanh nay nên.

Công văn 4906/TCT-CS về ưu đãi thuế cho ngành nghề bổ sung

Do vậy, mà công ty Công ty TNHH LG Electronics Việt Nam Hải Phòng chỉ được hưởng ưu đãi thuế cho phần doanh thu từ những ngành nghề trên giấy phép đầu tư của doanh nghiệp. Toàn văn nội dung công văn 4906/TCT-CS tại đây Một số văn bản tham khảo:
Thuế Công Minh
Tác giả Thuế Công Minh Admin
Bài viết trước Công văn 4904/TCT-CS về cách tính giá vốn trong chuyển nhượng vốn

Công văn 4904/TCT-CS về cách tính giá vốn trong chuyển nhượng vốn

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo