Hóa đơn xác thực có giá trị pháp lý không?

Thuế Công Minh Tác giả Thuế Công Minh 21/11/2015 3 phút đọc
Đại lý thuế Công Minh xin chia những câu hỏi mà các doanh nghiệp đã liên hệ với hỏi đáp Đại lý thuế Công Minh chúng tôi như: Hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế có giá trị pháp lý không? Hay Hóa đơn xác thực có giá trị pháp lý không? Công Minh xin giải đáp như sau:
Hóa đơn xác thực có giá trị pháp lý không?
Hóa đơn xác thực có giá trị pháp lý không?
Hóa đơn điện tử là một loại hóa đơn, nó được thông báo phát hành và quản lý bởi Cơ quan thuế. Hóa đơn điện tử là một hình thức hóa đơn và nó có đầy đủ giá trị pháp lý như hóa đơn thường dùng "Hóa đơn giấy" Do vậy, Hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế có giá trị pháp lý; Đơn vị bán sử dụng hóa đơn này để kê khai nộp thuế đầu ra; đơn vị mua sử dụng hóa đơn này để khấu trừ thuế đầu vào.
Thuế Công Minh
Tác giả Thuế Công Minh Admin
Bài viết trước Không phải phân loại lại chi phí trả trước khi lập báo cáo tài chính?

Không phải phân loại lại chi phí trả trước khi lập báo cáo tài chính?

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo