Công văn 4508/TCT-DNL của tổng cục thuế

Thuế Công Minh Tác giả Thuế Công Minh 30/10/2015 3 phút đọc

Ngày 30 tháng 10 năm 2015, Tổng cục thuế ban hành Công văn 4508/TCT-DNL trả lời Cục Thuế thành phố Hà Nội về vấn đề vướng mắc về chính sách thuế . Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ lại toàn bộ nội dung công văn như sau:

Công văn 4508/TCT-DNL

Nội dung Công văn 4508/TCT-DNL

Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hà Nội.

Tổng cục Thuế nhận được Công văn số 58058/CT-KTT2 ngày 09/09/2015 của Cục Thuế thành phố Hà Nội nêu vướng mắc trong quá trình kiểm tra thuế tại Công ty Cổ phần PVI (PVI) liên quan đến hóa đơn giá trị gia tăng PVI xuất cho Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam (SEV) (hóa đơn GTGT tiền thuê văn phòng và phí dịch vụ kèm theo cho Trung tâm Nghiên cứu và phát triển của SEV). về việc này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Việc áp dụng cơ chế doanh nghiệp chế xuất đối với Trung tâm nghiên cứu và phát triển của SEV (RDC), Bộ Tài chính đã có Công văn số 17088/BTC-CST ngày 10/12/2013 báo cáo, trình Thủ tướng Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ đã có chỉ đạo tại Công văn số 10965/VPCP-KTTH ngày 27/12/2013 của Văn phòng Chính phủ. Căn cứ_nội dung chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn sô 10965/VPCP-KTTH, Trung tâm RDC của SEV được hưởng các ưu đãi và các nghĩa vụ áp dụng đối vói SEV, trong đó bao gồm các ưu đãi và nghĩa vụ của doanh nghiệp chế xuất.

Trường họp Trung tâm nghiên cứu, phát triển của Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam tại Hà Nội (RDC) được hưởng ưu đãi như doanh nghiệp chê xuất thì dịch vụ thuê văn phòng của Công tỵ cổ phần PVI đê làm trụ sở Trung tâm RDC thuộc đối tượng áp dụng thuế suất thuế GTGT 0%.

Tải Công văn 4508/TCT-DNL

Công văn 4508/TCT-DNL tại đây bản PDF

Thuế Công Minh
Tác giả Thuế Công Minh Admin
Bài viết trước Công văn 4507/TCT-DNL của tổng cục thuế

Công văn 4507/TCT-DNL của tổng cục thuế

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo