Công văn 1827/TCT-QLN

Thuế Công Minh Tác giả Thuế Công Minh 21/05/2015 2 phút đọc

Ngày 14/05/2015, Tổng cục thuế ban hành Công văn 1827/TCT-QLN trả lời về việc miễn tiền nộp chậm tiền thuế do thiên tai theo công văn 280-15/BGM ngày 16/04/2015 của Công ty TNHH khai thác vàng Bồng Miêu. Theo đó, khi doanh nghiệp gặp vấn đề khó khăn do thiên tai, Công ty TNHH khai thác vàng Bồng Miêu phải lập bộ hồ sơ theo quy định tại khoản 3 Điều 35 Thông tư 156/2013/TT-BTC và gửi lại cho Cục thuế quản lý là Cục thuế tỉnh Quảng Nam để được xem xét giải quyết miễn tiền chậm nộp theo quy định

Công văn 1827/TCT-QLN
Công văn 1827/TCT-QLN

Download Công văn 1827/TCT-QLN Tại đây

Thuế Công Minh
Tác giả Thuế Công Minh Admin
Bài viết trước Công văn 1826/TCT-KK

Công văn 1826/TCT-KK

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo