Công văn 1813/TCT-QLN

Thuế Công Minh Tác giả Thuế Công Minh 21/05/2015 2 phút đọc

Ngày 13/05/2015, Tổng cục thuế ban hành Công văn 1813/TCT-QLN trả lời Cục thuế Hà Nội về việc phạt nộp chậm tiền sử dụng đất của Tổng công ty đầu tư nước và môi trường Việt Nam theo Công văn 19614/CT-QLN ngày 17/04/2015. Theo đó, Trường hợp của Tổng công ty đầu tư nước và môi trường Việt Nam đề nghị miễn tiền nộp chậm tiền sử dụng đất với dự án "Tổ hợp nhà để bán kết hợp văn phòng và dịch vụ thương mại" thuộc các trường hợp miễ tiền nộp chậm theo quy định tại điều 35 Thông tư 156/2013/TT-BTC

Công văn 1813/TCT-QLN
Công văn 1813/TCT-QLN

Download Công văn 1813/TCT-QLN tại đây

Thuế Công Minh
Tác giả Thuế Công Minh Admin
Bài viết trước Công văn 1810/TCT-KK

Công văn 1810/TCT-KK

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo