Công văn 1826/TCT-KK

Thuế Công Minh Tác giả Thuế Công Minh 21/05/2015 2 phút đọc

Ngày 14/05/2015, Tổng cục thuế ban hành Công văn 1826/TCT-KK trả lời về việc quyết toán thuế TNDN theo công văn số 1051/CT-KK&KTT ngày 13/04/2015 của Cục thuế Thành phố Đà Nẵng. Theo đó, trường hợp quỹ đầu tư phát triển Thành phố Đã Nẵng và Quỹ bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp vừa và nhỏ Thành phố Đà Nẵng là các tổ chức kinh tế nếu thuộc diện khai thuế TNDN theo tỷ lệ % doanh thu bán hàng hóa dịch vụ theo quy định pháp luật về thuế TNDN thì đơn vị thực hiện kê khai thuế TNDN theo mẫu 04/TNDN bàn hành Thông tư 151/2014/TT-BTC. Số thuế tạm nộp trong năm được trừ vào thuế TNDN phải nộp trên tờ khai quyết toán. Trường hợp số thuế TNDN nộp thấp hơn 20% số thuế TNDN phải nộp theo quyết toán thì doanh nghiệp phải nộp tiền nộp chậm theo quy định

Công văn 1826/TCT-KK
Công văn 1826/TCT-KK

Download Công văn 1826/TCT-KK tại đây

Thuế Công Minh
Tác giả Thuế Công Minh Admin
Bài viết trước Công văn 1825/TCT-CS

Công văn 1825/TCT-CS

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo