Công văn số 163/TCT-CS ngày 15/ 01/ 2015 về chính sách thuế nhà thầu

haivtca Tác giả haivtca 24/03/2015 3 phút đọc
Ngày 15/01/2015 Tổng cục thuế ban hành Công văn 163/TCT-CS ngày 15/ 01/ 2015 về chính sách thuế nhà thầu, trong đó có một số nội dung như sau:

Trường hợp Công ty Fu-Tai Engineering Đài Loan ký hợp đồng với Công ty xi măng Chinfon để cung cấp máy móc, thiết bị có kèm theo các hoạt động lắp đặt, đào tạo, vận hành, chạy thử..., hợp đồng tách riêng được giá trị máy móc thiết bị và giá trị các hoạt động khác thì khi xác định số thuế GTGT phải nộp áp dụng tỷ lệ GTGT của từng phần giá trị hợp đồng, tính thuế TNDN theo tỷ lệ thuế riêng của từng phần giá trị hợp đồng. Về tỷ lệ (%) GTGT, tỷ lệ (%) thuế TNDN tính trên doanh thu tính thuế được xác định như sau:

- Thuế GTGT:

+ Giá trị máy móc, thiết bị: Nộp thuế GTGT khâu nhập khẩu theo quy định.

+ Hoạt động xây dựng, lắp đặt không bao thầu nguyên vật liệu hoặc máy móc thiết bị đi kèm: Tỷ lệ (%) GTGT tính trên doanh thu tính thuế là 50%.

+ Các dịch vụ khác (giám sát, đào tạo, vận hành, hỗ trợ kỹ thuật...): Tỷ lệ (%) GTGT tính trên doanh thu tính thuế là 50%.

- Thuế TNDN:

+ Giá trị máy móc, thiết bị: Tỷ lệ (%) thuế TNDN tính trên doanh thu tính thuế là 1%.

+ Hoạt động xây dựng, lắp đặt không bao thầu nguyên vật liệu hoặc máy móc thiết bị đi kèm: Tỷ lệ (%) thuế TNDN tính trên doanh thu tính thuế là 2%.

+ Các dịch vụ khác (giám sát, đào tạo, vận hành, hỗ trợ kỹ thuật...): Tỷ lệ (%) thuế TNDN tính trên doanh thu tính thuế là 5%.

haivtca
Tác giả haivtca Admin
Bài viết trước Những trường hợp phải khai thuế theo từng lần phát sinh

Những trường hợp phải khai thuế theo từng lần phát sinh

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo